SI | EN

DOMOV
UREDNIŠTVO
NAVODILA SODELAVCEM
KONTAKT
TRENUTNA ŠTEVILKA
ARHIV ŠTEVILK

UČBENIK (NEFROLOGIJA)
Anatomija
Anesteziologija
Biofizika
Biokemija
Biologija celice
Biomedicinska informatika
Dentalna medicina
Dermatovenerologija
Družinska medicina
Farmakologija in eksperimentalna toksikologija
Fizikalna in rehabilitacijska medicina
Fiziologija
Ginekologija in porodništvo
Higiena
Histologija z embriologijo
Humana genetika
Infekcijske bolezni
Interna medicina
Kirurgija
Klinični primeri
Medicina dela
Medicinska deontologija s filozofijo
Medicinska psihologija
Mikrobiologija in imunologija
Nevrologija
Nujna medicinska pomoč
Oftalmologija
Onkologija
Ortopedija
Otorinolaringologija
Patologija
Patološka fiziologija
Pediatrija
Psihiatrija
Radiologija
Socialna medicina
Sodna medicina
Toksikologija
Zgodovina medicine
Raziskovalne naloge
Klinična raziskovalna naloga
Predklinična raziskovalna naloga
Sponzorirani članki

Uporabnost verižne reakcije s polimerazo v diagnostiki gonoreje

Izvleček:

Neisseria gonorrhoeae je po Gramu negativni diplokok, ki povzroča spolno prenosljivo bole­zen gonorejo. Prenaša se največkrat s spolnimi odnosi med nestalnimi partnerji, z okužene matere na otroka in z enega okuženega partnerja na drugega. Diagnostika gonoreje temelji na osamitvi bakterije in nadaljnji identifikaciji, ki temelji predvsem na fermentaciji različ­nih sladkorjev. Serološka diagnostika ni zanesljiva, zato ponuja uporaba tehnike verižne reakcije s polimerazo pomembne prednosti.

Ugotoviti uporabnost diagnostike okužb z N. gonorrhoeae s komercialno dostopnim testom verižne reakcije s polimerazo COBAS AMPLICOR in njegovo zanesljivost v primerjavi s stan­dardno diagnostično metodo.

Zbrane vzorce smo razdelili vtri skupine. Skupina A: 113 kliničnih vzorcev (seč, bris seč­nice) odvzetih v Ambulanti za spolno prenosljive bolezni na Dermatovenerološki kliniki v Ljubljani (skupina z velikim tveganjem za okužbo); skupina B: vzorci seča 48 študentov medi­cine (skupina z majhnim tveganjem za okužbo); skupina C: 31 zamrznjenih sevov šestih različnih 351 bakterijskih vrst iz rodu Neisseriaceae.

V skupini A smo ugotovili tri pozitivne bolnike z metodo verižne reakcije s polimerazo in s standardno metodo osamitve gonokokov iz kužnine. V skupini B so bili vsi vzorci nega­tivni. V skupini C smo kot pozitivne opredelili samo tiste seve najserij, ki so pripadali vrsti N. gonorrhoeae – teh je bilo deset.

Z našim delom smo dokazali, da je test verižne reakcije spolimerazo COBAS AMPLICOR uporaben za diagnostiko gonoreje, saj je vsaj tako zanesljiv kot klasična diagnostika in dovolj spe­cifičen, da razloči med N. gonorrhoeae in drugimi bakterijskimi vrstami v rodu Neisseriaceae.

Avtorji: Gubina Borut, Šavs Jernej

Ključne besede: Neisseria gonorrhoeae − diagnostika − mikrobiologija, polimerazna verižna reakcija − metode

Citiranje: Med Razgl. 2000; 39: 351−64.

 
Društvo Medicinski razgledi
Korytkova ulica 2
1000 Ljubljana
E [email protected]
T (01) 524 23 56
F (01) 543 70 11


Uradne ure:
PON ni uradnih ur
TOR 7.00 - 8.00
SRE ni uradnih ur
ČET 14.00 - 15.00
PET ni uradnih ur

TRR SI56 0201 4005 0652 588
SI64004643
1203401
Pogoji poslovanja spletne trgovine
Facebook
Twitter
LinkedIn
Google+
Podporniki