SI | EN

DOMOV
UREDNIŠTVO
NAVODILA SODELAVCEM
KONTAKT
TRENUTNA ŠTEVILKA
ARHIV ŠTEVILK

UČBENIK (NEFROLOGIJA)
Anatomija
Anesteziologija
Biofizika
Biokemija
Biologija celice
Biomedicinska informatika
Dentalna medicina
Dermatovenerologija
Družinska medicina
Farmakologija in eksperimentalna toksikologija
Fizikalna in rehabilitacijska medicina
Fiziologija
Ginekologija in porodništvo
Higiena
Histologija z embriologijo
Humana genetika
Infekcijske bolezni
Interna medicina
Kirurgija
Klinični primeri
Medicina dela
Medicinska deontologija s filozofijo
Medicinska psihologija
Mikrobiologija in imunologija
Nevrologija
Nujna medicinska pomoč
Oftalmologija
Onkologija
Ortopedija
Otorinolaringologija
Patologija
Patološka fiziologija
Pediatrija
Psihiatrija
Radiologija
Socialna medicina
Sodna medicina
Toksikologija
Zgodovina medicine
Raziskovalne naloge
Klinična raziskovalna naloga
Predklinična raziskovalna naloga
Sponzorirani članki

Vpliv amitriptilina in sertralina na kinetiko eksogenega histamina v krvi mačke v in vitro poskusih

Izvleček:

Histamin je biogeni amin in je znan kot primarni mediator pri alergijskih reakcijah. V mož­ganih ima funkcijo živčnega prenašalca. Raziskave na področju farmakokinetike histamina so pokazale, da antidepresivi spremenijo farmakokinetiko eksogenega histamina pri mački in podgani, in sicer zmanjšajo porast koncentracije histamina v plazmi po vbrizganju ekso­genega histamina, zaradi katerega se pri živalih, ki niso tretirane z antidepresivi, pojavi močno zvišana koncentracija histamina po intravenskem vbrizganju tega amina. Da bi ugotovili, v kolikšni meri pri spremembi kinetike eksogenega histamina zaradi delujočega antidepre­siva sodelujejo krvne celice, smo naredili in vitro poskuse na mačji krvi. Po odvzemu krvi iz mačke smo ločili plazmo od krvnih celic in celicam in vitro dodajali eksogeni histamin in antidepresiva amitriptilinin in sertralin. Koncentracijo histamina v vzorcih smo določali spektrofluorometrično, metilhistamina pa s HPLC. Rezultati so pokazali, da tako amitriptilin kot sertralin in vitro povečata privzem eksogenega histamina v krvne celice mačke. Učinek ser­tralina na privzem histamina je večji od učinka amitriptilina.

Avtorji: Simona Rajtar

Ključne besede: histamin sproščanje – učinki zdravil, histamin, amitriptilin, sertralin, mačke

Citiranje: Med Razgl. 2004; 43: 339–49.

 
Društvo Medicinski razgledi
Korytkova ulica 2
1000 Ljubljana
E [email protected]
T (01) 524 23 56
F (01) 543 70 11


Uradne ure:
PON ni uradnih ur
TOR 7.00 - 8.00
SRE ni uradnih ur
ČET 14.00 - 15.00
PET ni uradnih ur

TRR SI56 0201 4005 0652 588
SI64004643
1203401
Pogoji poslovanja spletne trgovine
Facebook
Twitter
LinkedIn
Google+
Podporniki