SI | EN

DOMOV
UREDNIŠTVO
NAVODILA SODELAVCEM
KONTAKT
TRENUTNA ŠTEVILKA
ARHIV ŠTEVILK

UČBENIK (NEFROLOGIJA)
Anatomija
Anesteziologija
Biofizika
Biokemija
Biologija celice
Biomedicinska informatika
Dentalna medicina
Dermatovenerologija
Družinska medicina
Farmakologija in eksperimentalna toksikologija
Fizikalna in rehabilitacijska medicina
Fiziologija
Ginekologija in porodništvo
Higiena
Histologija z embriologijo
Humana genetika
Infekcijske bolezni
Interna medicina
Kirurgija
Klinični primeri
Medicina dela
Medicinska deontologija s filozofijo
Medicinska psihologija
Mikrobiologija in imunologija
Nevrologija
Nujna medicinska pomoč
Oftalmologija
Onkologija
Ortopedija
Otorinolaringologija
Patologija
Patološka fiziologija
Pediatrija
Psihiatrija
Radiologija
Socialna medicina
Sodna medicina
Toksikologija
Zgodovina medicine
Raziskovalne naloge
Klinična raziskovalna naloga
Predklinična raziskovalna naloga
Sponzorirani članki

Vpliv arteriovenske fistule kot žilnega pristopa za hemodializo na prekrvljenost distalnih struktur – dlani in prstov (ocena treh parametrov)

Izvleček:

Hemodializa, ki je najbolj razširjena metoda nadomestnega ledvičnega zdravljenja pri kro­nični ledvični odpovedi, zahteva zanesljiv trajni žilni pristop. Arteriovenska fistula (AVF) je najpogosteje uporabljani žilni pristop, katerega zaplet je med drugim tudi ishemija roke – pojavnost se giba med 1–10 %. Ishemija se pojavi kot posledica spremenjenih hemodinamskih sprememb na fistulnem področju in se kaže z značilnimi simptomi in znaki, zlasti pri bolnikih s prej obstoječimi dejavniki. Namen naloge je bil oceniti klinični pomen treh izbranih merjenih parametrov (temperature kože: med palcem in kazalcem, palcem in sredincem, v pre­gibu dlani, pulzne oksimetrije, dinamometrije) pri obravnavi bolnika z motnjami prekrvavitve roke, ki so posledica vzpostavitve AVF. V literaturi pomen dinamometrije in temperature kože ni ovrednoten, za pulzno oksimetrijo pa ni dokončnega odgovora. Meritve izbranih parame­trov smo opravljali pri 18 bolnikih s kronično ledvično odpovedjo na fistulni in nefistulni roki v različnih časovnih obdobjih: 1. meritev pred vzpostavitvijo AVF (n = 18), 2. meritev v enem dnevu po vzpostavitvi, 3. v obdobju prvih 4 mesecev (n = 9), 4. v obdobju 5–8 mesecev (n = 7) in 5. meritev v obdobju 9–12 mesecev (n = 6). Povprečja merjenih parametrov na fistulni roki so bila (z nekaj izjemami) nižja od povprečij na nefistulni roki (meritve 2–5), povprečja na fistulni roki pri meritvah 2–5 pa nižja kot pri 1. meritvi na fistulni roki, vendar statistično pomembnih razlik pri nobeni od metodološko upravičenih primerjav nismo ugotovili (p > 0,05; dvostranski parni Studentov t-test).

Avtorji: Maša Knehtl, Mitja Krajnc

Ključne besede: ledvična odpoved kronična, hemodializa, arteriovenska fistula umetna, roka – prekrvitev, ishemija

Citiranje: Med Razgl. 2004; 43: 203–17.

 
Društvo Medicinski razgledi
Korytkova ulica 2
1000 Ljubljana
E [email protected]
T (01) 524 23 56
F (01) 543 70 11


Uradne ure:
PON ni uradnih ur
TOR 7.00 - 8.00
SRE ni uradnih ur
ČET 14.00 - 15.00
PET ni uradnih ur

TRR SI56 0201 4005 0652 588
SI64004643
1203401
Pogoji poslovanja spletne trgovine
Facebook
Twitter
LinkedIn
Google+
Podporniki