SI | EN

DOMOV
UREDNIŠTVO
NAVODILA SODELAVCEM
KONTAKT
TRENUTNA ŠTEVILKA
ARHIV ŠTEVILK

UČBENIK (NEFROLOGIJA)
Anatomija
Anesteziologija
Biofizika
Biokemija
Biologija celice
Biomedicinska informatika
Dentalna medicina
Dermatovenerologija
Družinska medicina
Farmakologija in eksperimentalna toksikologija
Fizikalna in rehabilitacijska medicina
Fiziologija
Ginekologija in porodništvo
Higiena
Histologija z embriologijo
Humana genetika
Infekcijske bolezni
Interna medicina
Kirurgija
Klinični primeri
Medicina dela
Medicinska deontologija s filozofijo
Medicinska psihologija
Mikrobiologija in imunologija
Nevrologija
Nujna medicinska pomoč
Oftalmologija
Onkologija
Ortopedija
Otorinolaringologija
Patologija
Patološka fiziologija
Pediatrija
Psihiatrija
Radiologija
Socialna medicina
Sodna medicina
Toksikologija
Zgodovina medicine
Raziskovalne naloge
Klinična raziskovalna naloga
Predklinična raziskovalna naloga
Sponzorirani članki

Vpliv dolgotrajnega antikoagulacijskega zdravljenja na fibrolitično aktivnost krvi pri bolnikih z vensko trombozo

Izvleček:

V raziskavo smo vključili 99 zaporednih bolnikov (42 moških, 57 žensk) z objektivno potrje­no vensko trombozo (VT). Stari so bili 60 ± 10 let. Starejših od 65 let je bilo 47 bolnikov. Primarno VT je imelo 41 bolnikov. Sekundarna VT je bila pri 20 bolnikih posledica malignoma. V akut­nem obdobju VT smo bolnike 5−7 dni zdravili s standardnim heparinom, prvi do tretji dan smo uvedli varfarin. Prvi in sedmi dan zdravljenja ter tretji in šesti mesec po akutnem dogod­ku smo določili protrombinski čas, izražen z INR (angl. International Normalised Ratio), fibrinogen, D-dimere in čas evglobulinske lize (CEL). Starejši bolniki so za enak antikoagulacijski učinek potrebovali manjše odmerke kumarinov. Med dolgotrajnim antikoagulacijskim zdravljenjem z varfarinom je bilo 47 % INR v terapevtskem območju (INR 2,0−3,0), pri bol­nikih z malignom pa samo 25 % INR. Tri mesece po akutni VT smo opazovali podaljšanje CEL, D-dimeri so padli, prav tako je v prvem tromesečju padla koncentracija fibrinogena. Rezul­tati po šestih mesecih so bili podobni. Med zdravljenjem z varfarinom smo izmerili podaljšanje CEL, ki se je po ukinitvi zdravljenja z varfarinom vrnil v normalno območje, iz česar sklepamo, da dolgotrajno zdravljenje s kumarini vpliva na fibrinolitično aktivnost krvi.

Avtorji: Jarc Maja, Zemljič Eva

Ključne besede: venska tromboza − zdravljenje z zdravili, antikoagulanti, krvna koagulacija, testi

Citiranje: Med Razgl. 2000; 39: 239−53.

 
Društvo Medicinski razgledi
Korytkova ulica 2
1000 Ljubljana
E [email protected]
T (01) 524 23 56
F (01) 543 70 11


Uradne ure:
PON ni uradnih ur
TOR 7.00 - 8.00
SRE ni uradnih ur
ČET 14.00 - 15.00
PET ni uradnih ur

TRR SI56 0201 4005 0652 588
SI64004643
1203401
Pogoji poslovanja spletne trgovine
Facebook
Twitter
LinkedIn
Google+
Podporniki