SI | EN

DOMOV
UREDNIŠTVO
NAVODILA SODELAVCEM
KONTAKT
TRENUTNA ŠTEVILKA
ARHIV ŠTEVILK

UČBENIK (NEFROLOGIJA)
Anatomija
Anesteziologija
Biofizika
Biokemija
Biologija celice
Biomedicinska informatika
Dentalna medicina
Dermatovenerologija
Družinska medicina
Farmakologija in eksperimentalna toksikologija
Fizikalna in rehabilitacijska medicina
Fiziologija
Ginekologija in porodništvo
Higiena
Histologija z embriologijo
Humana genetika
Infekcijske bolezni
Interna medicina
Kirurgija
Klinični primeri
Medicina dela
Medicinska deontologija s filozofijo
Medicinska psihologija
Mikrobiologija in imunologija
Nevrologija
Nujna medicinska pomoč
Oftalmologija
Onkologija
Ortopedija
Otorinolaringologija
Patologija
Patološka fiziologija
Pediatrija
Psihiatrija
Radiologija
Socialna medicina
Sodna medicina
Toksikologija
Zgodovina medicine
Raziskovalne naloge
Klinična raziskovalna naloga
Predklinična raziskovalna naloga
Sponzorirani članki

Vpliv fluvoksamina in maprotilina na sproščanje in farmakokinetiko histamina pri podgani in vivo

Izvleček:

Antidepresivi prizadenejo farmakokine­tiko histamina. Namen naše raziskave je bil natanč­neje oceniti vpliv različnih odmerkov antidepresivov fluvoksamina in maprotilina na inducirano sproš­čanje histamina in njegovo nadaljnjo eliminacijo ter opredeliti, ali na eliminacijo vpliva prerazporeditev histamina iz plazme v krvne elemente. Podganam (n = 24) smo vbrizgali po dva enaka od­merka antidepresiva v časovnem razdobju 24 ur. Uro po drugem odmerku antidepresiva smo i.v. vbrizgali sproščevalec histamina – spojino 48/80 (0,05 pg/g) ali eksogeni histamin (10 pg/g). Zatem smo iz skupne karotidne arterije odvzeli vzorce krvi 5 in 15 minut po dodaku sproščevalca, da bi v njih izmerili plazemske ravni histamina, oziroma 2 minuti po vbrizgu histamina, da bi lahko ločeno analizira­li koncentracijo histramina v plazmi in krvi. Koncen­tracije histamina v vzorcih smo po dvostopenjskem prečiščevanju določili spektrofluorometrično. Oba antideperesiva sta zavrla povišanje plazemske ravni histamina zaradi delovanja sproščevalca. Povečale so se vrednosti hitrostnih konstant elimi­nacije histamina. Po vbrizgu eksogenega histami­na so bile njegove koncentracije v plazmi in krvi podgan z antidepresivom nižje kot pri kontrolnih podganah, ni pa se spremenilo razmerje histamin v plazmi: histamin v krvi. Sklepamo, da antidepresiva zavirata inducirano sproščanje histamina in pospešita njegovo elimi­nacijo. Domnevamo tudi, da pospešena eliminaci­ja histamina ni posledica njegovega prerazporejanja iz plazme v krvne elemente, pač pa ji verjetneje bo­trujeta pospešeno presnavljanje in/ali vezava hista­mina v druga tkiva. S tem lahko delno pojasnimo nekatere klinične učinke, ki jih imajo antidepresi­vi na vnetne in alergične procese.

Avtorji: Jug Borut

Ključne besede: histamin sproščanje - učinki zdravil, fluvoksamin, maprotilin, podgane

Citiranje: Med Razgl. 1998; 37: 293–321.

 
Društvo Medicinski razgledi
Korytkova ulica 2
1000 Ljubljana
E [email protected]
T (01) 524 23 56
F (01) 543 70 11


Uradne ure:
PON ni uradnih ur
TOR 7.00 - 8.00
SRE ni uradnih ur
ČET 14.00 - 15.00
PET ni uradnih ur

TRR SI56 0201 4005 0652 588
SI64004643
1203401
Pogoji poslovanja spletne trgovine
Facebook
Twitter
LinkedIn
Google+
Podporniki