SI | EN

DOMOV
UREDNIŠTVO
NAVODILA SODELAVCEM
KONTAKT
TRENUTNA ŠTEVILKA
ARHIV ŠTEVILK

UČBENIK (NEFROLOGIJA)
Anatomija
Anesteziologija
Biofizika
Biokemija
Biologija celice
Biomedicinska informatika
Dentalna medicina
Dermatovenerologija
Družinska medicina
Farmakologija in eksperimentalna toksikologija
Fizikalna in rehabilitacijska medicina
Fiziologija
Ginekologija in porodništvo
Higiena
Histologija z embriologijo
Humana genetika
Infekcijske bolezni
Interna medicina
Kirurgija
Klinični primeri
Medicina dela
Medicinska deontologija s filozofijo
Medicinska psihologija
Mikrobiologija in imunologija
Nevrologija
Nujna medicinska pomoč
Oftalmologija
Onkologija
Ortopedija
Otorinolaringologija
Patologija
Patološka fiziologija
Pediatrija
Psihiatrija
Radiologija
Socialna medicina
Sodna medicina
Toksikologija
Zgodovina medicine
Raziskovalne naloge
Klinična raziskovalna naloga
Predklinična raziskovalna naloga
Sponzorirani članki

Vpliv menstruacijskega ciklusa na teste hemostaze

Izvleček:

V raziskavo smo vključili 31 zdravih pro­stovoljk z normalnim menstruacijskim ciklusom (25–35 dni). Glede na starost smo jih razdelili v skupino mladih deklet in predmenopavzalnih žena. Med menstruacijskim ciklusom smo prei­skovankam štirikrat v tedenskih razmikih odvze­li vensko kri in merili plazemsko koncentracijo fibrinogena, plazemsko koncentracijo antigena tkivnega aktivatorja plazminogena (t-PA), aktiv­nost t-PA, plazemsko koncentracijo antigena inhibitorja t-PA (PAI-1), aktivnost PAI-1 in čas evglobulinske lize. V folikularni in luteinski fazi menstruacijskega ciklusa smo določali tudi pla­zemske koncentracije estradiola in progesterona. Vrednosti fibrinolitičnih parametrov v posa­meznih fazah menstruacijskega ciklusa smo primerjali znotraj vsake skupine. Pri mladih prei­skovankah smo ugotovili značilno povečanje aktivnosti PAI-1 v luteinski fazi v primerjavi s folikularno in ovulacijsko fazo. Ostali fibrinolitični parametri se med posameznimi fazami menstrua­cijskega ciklusa niso statistično pomembno spreminjali niti pri mladih niti pri predmenopav­zalnih preiskovankah. Primerjava fibrinolitičnih parametrov med mladimi in predmenopavzalnimi ženskami je pokazala razlike v koncentraciji an­tigena t-PA, aktivnosti t-PA, koncentraciji antigena PAI-1, aktivnosti PAI-1 in razlike v času evglobulinske lize v vseh fazah menstruacijskega ciklusa. V celotni skupini in pri mladih preiskovankah smo našli v luteinski fazi povezavo med koncentraci­jo progesterona in plazemsko koncentracijo fibri­nogena. Pri predmenopavzalnih preiskovankah je bil značilen porast koncentracije estradiola v lu­teinski fazi povezan z upadom koncentracije in antigena PAI-1. Pri vseh preiskovankah smo v lu­teinski fazi ugotovili povezavo med porastom kon­centracije progesterona in povečano aktivnostjo t-PA. Na osnovi dobljenih rezultatov lahko sklepa­mo, da je za vrednotenje rezultatov testov hemostaze pri ženskah smiselno upoštevanje dneva menstruacijskega ciklusa. Ugotovili smo tudi, da obstajajo med mladimi in predmenopavzalnimi ženskami statistično pomembne razlike v vred­nostih fibrinolitičnih parametrov. Upad koncen­tracije antigena in aktivnosti PAI-1 v luteinski fa­zi pri predmenopavzalnih preiskovankah kaže na možen pomen estradiola pri uravnavanju fibrinolitične aktivnosti krvi.

Avtorji: Šmuc Katarina, Štalc Monika

Ključne besede: menstruacijski cikel, fibrinoliza, krvna koagulacija testi

Citiranje: Med Razgl. 1995; 34: 167–86.

 
Društvo Medicinski razgledi
Korytkova ulica 2
1000 Ljubljana
E [email protected]
T (01) 524 23 56
F (01) 543 70 11


Uradne ure:
PON ni uradnih ur
TOR 7.00 - 8.00
SRE ni uradnih ur
ČET 14.00 - 15.00
PET ni uradnih ur

TRR SI56 0201 4005 0652 588
SI64004643
1203401
Pogoji poslovanja spletne trgovine
Facebook
Twitter
LinkedIn
Google+
Podporniki