SI | EN

DOMOV
UREDNIŠTVO
NAVODILA SODELAVCEM
KONTAKT
TRENUTNA ŠTEVILKA
ARHIV ŠTEVILK

UČBENIK (NEFROLOGIJA)
Anatomija
Anesteziologija
Biofizika
Biokemija
Biologija celice
Biomedicinska informatika
Dentalna medicina
Dermatovenerologija
Družinska medicina
Farmakologija in eksperimentalna toksikologija
Fizikalna in rehabilitacijska medicina
Fiziologija
Ginekologija in porodništvo
Higiena
Histologija z embriologijo
Humana genetika
Infekcijske bolezni
Interna medicina
Kirurgija
Klinični primeri
Medicina dela
Medicinska deontologija s filozofijo
Medicinska psihologija
Mikrobiologija in imunologija
Nevrologija
Nujna medicinska pomoč
Oftalmologija
Onkologija
Ortopedija
Otorinolaringologija
Patologija
Patološka fiziologija
Pediatrija
Psihiatrija
Radiologija
Socialna medicina
Sodna medicina
Toksikologija
Zgodovina medicine
Raziskovalne naloge
Klinična raziskovalna naloga
Predklinična raziskovalna naloga
Sponzorirani članki

Vpliv nevrotrofina NT-3 na funkcionalne sposobnosti motonevronov v kokulturi s človeško mišico

Izvleček:

Nevrotrofini, med katere sodi tudi nevrotrofin 3 (NT-3), so beljakovine iz skupine rastnih dejavnikov z učinki na živčevje. Od vseh nevrotrofinov je NT-3 najbolj razširjen v razvijajo­čem se in zrelem živčnem sistemu in ima pomembno vlogo pri razvoju in ohranjanju strukture in delovanja živčevja, pomemben pa bi lahko bil tudi pri nekaterih nevroloških boleznih in v prihodnosti morda tudi pri njihovem zdravljenju. Namen naše naloge je bil preučiti vpliv NT-3 na zmožnost motonevronov, da tvorijo delujoče živčno-mišične stike. Pri tem smo se odlo­čili uporabiti poskusni model, v katerem nevroni izraščajo iz eksplantov podganje embrionalne hrbtenjače in tvorijo delujoče živčno-mišične stike na mišičnih cevčicah človeške mišice. Ta model omogoča opazovanje nastajanja živčno-mišičnega stika na vseh pomembnih stopnjah tega procesa in kvantitativno ocenjevanje uspešnosti funkcionalnega oživčenja. Na tak način učinki NT-3 še niso bili kvantitativno ocenjeni. Vpliv NT-3 na funkcionalno oživčenje smo ocenjevali tako, da smo: 1. šteli živčne izrastke na robu eksplanta, 2. določali delež kontrakcijsko pozitivnih eksplantov, 3. šteli kontrahirajoče enote v polju oživčenja posameznega eksplanta in 4. šteli skupke acetilholinskih receptorjev v živčno-mišičnem stiku s pomočjo barvanja z a-bungarotoksinom, konjugiranim z rodaminom. Pod vplivom NT-3, dodanega v koncentraci­ji 10ng/ml, ki se je v poizkusih testiranja različnih koncentracij izkazala kot najbolj učinkovita, so se povečali vsi merjeni parametri funkcionalnega oživčenja. S tem smo potrdili hipotezo, da NT-3 izboljša zmožnosti motonevronov za ustvarjanje delujočih živčno-mišičnih stikov.

Avtorji: Perdan Katja, Pirkmajer Sergej

Ključne besede: motorični nevroni - učinki zdravil, 2ivčnomi5ični stik, živčni rastni faktorji

Citiranje: Med Razgl. 2006; 45: 339–56.

 
Društvo Medicinski razgledi
Korytkova ulica 2
1000 Ljubljana
E [email protected]
T (01) 524 23 56
F (01) 543 70 11


Uradne ure:
PON ni uradnih ur
TOR 7.00 - 8.00
SRE ni uradnih ur
ČET 14.00 - 15.00
PET ni uradnih ur

TRR SI56 0201 4005 0652 588
SI64004643
1203401
Pogoji poslovanja spletne trgovine
Facebook
Twitter
LinkedIn
Google+
Podporniki