SI | EN

DOMOV
UREDNIŠTVO
NAVODILA SODELAVCEM
KONTAKT
TRENUTNA ŠTEVILKA
ARHIV ŠTEVILK

UČBENIK (NEFROLOGIJA)
Anatomija
Anesteziologija
Biofizika
Biokemija
Biologija celice
Biomedicinska informatika
Dentalna medicina
Dermatovenerologija
Družinska medicina
Farmakologija in eksperimentalna toksikologija
Fizikalna in rehabilitacijska medicina
Fiziologija
Ginekologija in porodništvo
Higiena
Histologija z embriologijo
Humana genetika
Infekcijske bolezni
Interna medicina
Kirurgija
Klinični primeri
Medicina dela
Medicinska deontologija s filozofijo
Medicinska psihologija
Mikrobiologija in imunologija
Nevrologija
Nujna medicinska pomoč
Oftalmologija
Onkologija
Ortopedija
Otorinolaringologija
Patologija
Patološka fiziologija
Pediatrija
Psihiatrija
Radiologija
Socialna medicina
Sodna medicina
Toksikologija
Zgodovina medicine
Raziskovalne naloge
Klinična raziskovalna naloga
Predklinična raziskovalna naloga
Sponzorirani članki

Vpliv polimorfizmov v genih za alfa in beta fibrinogen na raven fibrinogena v plazmi

Izvleček:

Zvišana koncentracija fibrinogena v plazmi je dejavnik tveganja za srčnožilne bo­lezni. Na koncentracijo fibrinogena v plazmi vplivajo poleg starosti, sladkorne bolezni, arte­rijske hipertenzije, kajenja in zvišane koncentra­cije holesterola v plazmi tudi genetski dejavniki. Raziskave o vplivu polimorfizmov TaqI, HaeIII in BclI v genih za fibrinogen na koncentracijo fibri­nogena v plazmi so pokazale nasprotujoče si re­zultate. Preveriti smo želeli hipotezo, da polimorfizmi TaqI, HaeIII in BclI v genih za fibri­nogen vplivajo na koncentracijo fibrinoge­na v plazmi pri zdravih prebivalcih Slovenije. V presečno raziskavo smo vključili 143 zdravih prostovoljcev. V vzorcih krvne plazme smo s koagulacijsko metodo določili koncentracijo fibrinogena. Z metodo verižne polimerazne reak­cije in s cepljenjem z restrikcijskimi encimi TaqI, HaeIII in BclI smo v vzorcih izolirane DNA do­ločili polimorfizme. Podatke smo statistično ob­delali s Studentovim t-testom, analizo variance, testom χ² in multiplo regresijo. Povpreč­na koncentracija fibrinogena v vzorcu je bila 2,78 g/l (95 % interval zaupanja 2,65–2,92 g/l), pri kadilcih višja kot pri nekadilcih (statistično ne­pomembno; p = 0,40). Povezanosti polimorfizma TaqI in koncentracije fibrinogena v plazmi nismo ugotovili. Na koncentracijo fibrinogena v plazmi sta pomembno vplivala polimorfizma HaeIII (p = 0,04) in BclI (p = 0,04) pri nekadilcih. Poli­morfizem HaeIII je prispeval 5 % variance fibri­nogena (p = 0,03). Pri kadilcih vpliv polimorfizmov HaeIII in BclI na koncentracijo fibrinogena ni bil statistično pomemben.

Avtorji: Steblovnik Lili

Ključne besede: fibrinogen - kri - genetika, polimorfizem (genetika), polimerazna verižna reakcija

Citiranje: Med Razgl. 1998; 37: 155–72.

 
Društvo Medicinski razgledi
Korytkova ulica 2
1000 Ljubljana
E [email protected]
T (01) 524 23 56
F (01) 543 70 11


Uradne ure:
PON ni uradnih ur
TOR 7.00 - 8.00
SRE ni uradnih ur
ČET 14.00 - 15.00
PET ni uradnih ur

TRR SI56 0201 4005 0652 588
SI64004643
1203401
Pogoji poslovanja spletne trgovine
Facebook
Twitter
LinkedIn
Google+
Podporniki