SI | EN

DOMOV
UREDNIŠTVO
NAVODILA SODELAVCEM
KONTAKT
TRENUTNA ŠTEVILKA
ARHIV ŠTEVILK

UČBENIK (NEFROLOGIJA)
Anatomija
Anesteziologija
Biofizika
Biokemija
Biologija celice
Biomedicinska informatika
Dentalna medicina
Dermatovenerologija
Družinska medicina
Farmakologija in eksperimentalna toksikologija
Fizikalna in rehabilitacijska medicina
Fiziologija
Ginekologija in porodništvo
Higiena
Histologija z embriologijo
Humana genetika
Infekcijske bolezni
Interna medicina
Kirurgija
Klinični primeri
Medicina dela
Medicinska deontologija s filozofijo
Medicinska psihologija
Mikrobiologija in imunologija
Nevrologija
Nujna medicinska pomoč
Oftalmologija
Onkologija
Ortopedija
Otorinolaringologija
Patologija
Patološka fiziologija
Pediatrija
Psihiatrija
Radiologija
Socialna medicina
Sodna medicina
Toksikologija
Zgodovina medicine
Raziskovalne naloge
Klinična raziskovalna naloga
Predklinična raziskovalna naloga
Sponzorirani članki

Vpliv spola in spolnih hormonov na nastanek akutnih ishemičnih poškodb pri izoliranem podganjem srcu

Izvleček:

Spol je pomemben dejavnik pri pogostnosti nekaterih ishemičnih bolezni srca. Želeli smo ugo­toviti vpliv dajanja estradiola in testosterona podganam ter vpliv brejosti podgan na nastanek miokardnih okvar, povzročenih z akutno ishemijo/reperfuzijo pri izoliranih srcih teh živali. Poskuse smo izvajali na izoliranih srcih spolno zrelih podgan (230–330 g) obeh spolov, ki smo jih 30 minut aerobno perfundirali in jih nato izpostavili 40-minutni vsesplošni ishemiji, čemur je sledila 55-minutna reperfuzija.

Za oceno stopnje okvare miokarda smo uporabili naslednje merjene spremenljivke: pre­tok skozi koronarne arterije, stopnjo sproščanja laktatne dehidrogenaze, tlak v levem prekatu, frekvenco utripov srca in pogostnost pojavljanja prekatnih fibrilacij v času reperfuzije.

Ugotovili smo, da je bil postishemični koronarni pretok višji pri srcih podgan, ki smo jim dajali estradiol oziroma testosteron, kot pri kontrolnih skupinah. Stopnja sproščanja LDH je po ishemiji narasla pri vseh poskusnih skupinah. Najvišje vrednosti smo izmerili pri skupi­ni samic po kotitvi. Frekvenca srčnih utripov je bila najvišja pri skupini samic po kotitvi. Trajanje fibrilacij je bilo pri skupinah z dodanima hormonoma neznačilno krajše kot pri kontrolnih skupinah. Razlike v postishemičnih spremembah merjenih spremenljivk pri različnih posku­snih skupinah kažejo na zaščitno vlogo spolnih hormonov pri nastanku okvar na izoliranih podganjih srcih med ishemijo/reperfuzijo.

Avtorji: Lea Andjelković, Jasna Kupljen

Ključne besede: miokardna reperfuzijska poškodba, estradiol, testosteron, laktatna dehidrogenaza, podgane

Citiranje: Med Razgl. 2004; 43: 351–62.

 
Društvo Medicinski razgledi
Korytkova ulica 2
1000 Ljubljana
E [email protected]
T (01) 524 23 56
F (01) 543 70 11


Uradne ure:
PON ni uradnih ur
TOR 7.00 - 8.00
SRE ni uradnih ur
ČET 14.00 - 15.00
PET ni uradnih ur

TRR SI56 0201 4005 0652 588
SI64004643
1203401
Pogoji poslovanja spletne trgovine
Facebook
Twitter
LinkedIn
Google+
Podporniki