SI | EN

DOMOV
UREDNIŠTVO
NAVODILA SODELAVCEM
KONTAKT
TRENUTNA ŠTEVILKA
ARHIV ŠTEVILK

UČBENIK (NEFROLOGIJA)
Anatomija
Anesteziologija
Biofizika
Biokemija
Biologija celice
Biomedicinska informatika
Dentalna medicina
Dermatovenerologija
Družinska medicina
Farmakologija in eksperimentalna toksikologija
Fizikalna in rehabilitacijska medicina
Fiziologija
Ginekologija in porodništvo
Higiena
Histologija z embriologijo
Humana genetika
Infekcijske bolezni
Interna medicina
Kirurgija
Klinični primeri
Medicina dela
Medicinska deontologija s filozofijo
Medicinska psihologija
Mikrobiologija in imunologija
Nevrologija
Nujna medicinska pomoč
Oftalmologija
Onkologija
Ortopedija
Otorinolaringologija
Patologija
Patološka fiziologija
Pediatrija
Psihiatrija
Radiologija
Socialna medicina
Sodna medicina
Toksikologija
Zgodovina medicine
Raziskovalne naloge
Klinična raziskovalna naloga
Predklinična raziskovalna naloga
Sponzorirani članki

Vpliv tumorske mase na učinek zdravljenja z virusom newcastleske bolezni

Izvleček:

Virus newcastleske bolezni je pokazal zaviralni vpliv na tumorsko rast v različnih eksperi­mentalnih pogojih. V nalogi proučujemo učinek vsakodnevne aplikacije divjega seva virusa newcastleske bolezni in učinek izhodiščne mase tumorja na zdravljenje z njim pri miših z in­traperitonealno presajenim Ehrlichovim ascitesnim tumorjem.

Uporabili smo 117 miši seva CBA/H. Razdelili smo jih v tri skupine: pri prvi smo začeli s terapijo 1 teden, pri drugi 2 tedna in pri tretji 3 tedne po presaditvi tumorja. Mišim v po­skusnih skupinah smo intraperitonealno vbrizgali divji sev virusa newcastleske bolezni, v kontrolnih pa fiziološko raztopino. Zdravljenje smo izvajali vsak dan do konca poskusa. Me­rili smo trajanje preživetja, število tumorskih zasevkov (makroskopsko in mikroskopsko), pojavnost ascitesa in tumorja na mestu vbrizganja Ehrlichovega ascitesnega tumorja.

Poskusne skupine so imele daljše preživetje v primerjavi s kontrolnimi, razlika je bila zna­čilna le v drugi skupini. Število tumorskih zasevkov je bilo sorazmerno s trajanjem preživetja. Poskusne skupine so imele manjšo pojavnost ascitesa. Razlika v pojavnosti podkožnega tu­morja ni bila značilna.

Izhodiščna tumorska masa ni značilno vplivala na učinek zdravljenja z divjim sevom vi­rusa newcastleske bolezni. Potrdili smo manjšo pojavnost ascitesa v tretji skupini in rastočo pojavnost tumorja na mestu vbrizgavanja Ehrlichovega ascitesnega tumorja od prve proti tre­tji skupini.

Vsakodnevna aplikacija divjega seva virusa newcastleske bolezni pri intraperitonealno vbriz­ganim Ehrlichovim ascitesnim tumorjem je pokazala ugoden učinek na preživetje živali in pojav ascitesa, ne pa na število tumorskih zasevkov. Izhodiščna tumorska masa ni imela zna­čilnega vpliva na zdravljenje z divjim sevom virusa newcastleske bolezni.

Avtorji: Godić Aleksandar

Ključne besede: karcinom Erlichov tumor, Newcastle bolezen virus, miši, preživetje

Citiranje: Med Razgl. 2001: 40; 149−157.

 
Društvo Medicinski razgledi
Korytkova ulica 2
1000 Ljubljana
E [email protected]
T (01) 524 23 56
F (01) 543 70 11


Uradne ure:
PON ni uradnih ur
TOR 7.00 - 8.00
SRE ni uradnih ur
ČET 14.00 - 15.00
PET ni uradnih ur

TRR SI56 0201 4005 0652 588
SI64004643
1203401
Pogoji poslovanja spletne trgovine
Facebook
Twitter
LinkedIn
Google+
Podporniki