SI | EN

DOMOV
UREDNIŠTVO
NAVODILA SODELAVCEM
KONTAKT
TRENUTNA ŠTEVILKA
ARHIV ŠTEVILK

UČBENIK (NEFROLOGIJA)
Anatomija
Anesteziologija
Biofizika
Biokemija
Biologija celice
Biomedicinska informatika
Dentalna medicina
Dermatovenerologija
Družinska medicina
Farmakologija in eksperimentalna toksikologija
Fizikalna in rehabilitacijska medicina
Fiziologija
Ginekologija in porodništvo
Higiena
Histologija z embriologijo
Humana genetika
Infekcijske bolezni
Interna medicina
Kirurgija
Klinični primeri
Medicina dela
Medicinska deontologija s filozofijo
Medicinska psihologija
Mikrobiologija in imunologija
Nevrologija
Nujna medicinska pomoč
Oftalmologija
Onkologija
Ortopedija
Otorinolaringologija
Patologija
Patološka fiziologija
Pediatrija
Psihiatrija
Radiologija
Socialna medicina
Sodna medicina
Toksikologija
Zgodovina medicine
Raziskovalne naloge
Klinična raziskovalna naloga
Predklinična raziskovalna naloga
Sponzorirani članki

Zanesljivost serumskih antigliadinskih in antiendomizijskih protiteles kot kazalcev prisotnosti atrofije sluznice tankega črevesa pri celiakiji v otroški dobi

Izvleček:

V diagnostiko celiakije poskušamo vpeljati serumske označevalce, ki bi nadomestili ali dopolnili biopsijo sluznice tankega črevesa. Na otroškem oddelku mariborske bolnišnice določamo antigliadinska (AGA-IgA ter AGA-IgG) in antiendomizijska protitelesa. Želeli smo ugotoviti, kako zanesljivo omenjeni serumski označevalci celiakije pokažejo stanje črevesne sluznice. Pregledali smo dokumentacijo 74 otrok, pri katerih je bila opravljena biopsija sluznice tankega črevesa in so imeli istočasno določena tudi antigliadinska in antiendomizijska protitelesa. Glede na stopnjo atrofije sluznice tankega črevesa smo oblikovali tri skupine. V prvi skupini je bilo 24 otrok z normalno sluznico, v drugi 30 otrok z delno ali zmerno atrofijo in v tretji 20 otrok s popolno atrofijo črevesne sluznice. Za vse označevalce smo dokazali povezanost s stopnjo atrofije sluznice tankega črevesa. Zanesljivost negativnih označevalcev kot kazalcev zdrave sluznice se je za vse označevalce in kombinacije gibala med 44,4 % in 57,1 %. Zanesljivost pozitivnih serumskih označevalcev pa je bila popolna (100-odstotna) za označevalce: AGA-IgA, za kombinaciji AGA-IgA+AGA-IgG in AGA-Ig- A+EMA ter za kombinacijo vseh treh označevalcev. Pozitivni označevalec antiendomizijskih protiteles je bil zanesljiv v 95,2 % in AGA-IgG v 78,6 %. Menimo, da bi bilo pri otrocih s pozitivnimi vsemi tremi označevalci celiakije smiselno razmisliti o upravičenosti biopsije sluznice tankega črevesa.

Avtorji: Križnar Tomaž

Ključne besede: celiakija, antigliadinska protitelesa, antiendomizijska protitelesa, atrofija sluznice tankega črevesa

Citiranje: Med Razgl. 1996; 35: 457–71.

 
Društvo Medicinski razgledi
Korytkova ulica 2
1000 Ljubljana
E [email protected]
T (01) 524 23 56
F (01) 543 70 11


Uradne ure:
PON ni uradnih ur
TOR 7.00 - 8.00
SRE ni uradnih ur
ČET 14.00 - 15.00
PET ni uradnih ur

TRR SI56 0201 4005 0652 588
SI64004643
1203401
Pogoji poslovanja spletne trgovine
Facebook
Twitter
LinkedIn
Google+
Podporniki