SI | EN

DOMOV
UREDNIŠTVO
NAVODILA SODELAVCEM
KONTAKT
TRENUTNA ŠTEVILKA
ARHIV ŠTEVILK

UČBENIK (NEFROLOGIJA)
Anatomija
Anesteziologija
Biofizika
Biokemija
Biologija celice
Biomedicinska informatika
Dentalna medicina
Dermatovenerologija
Družinska medicina
Farmakologija in eksperimentalna toksikologija
Fizikalna in rehabilitacijska medicina
Fiziologija
Ginekologija in porodništvo
Higiena
Histologija z embriologijo
Humana genetika
Infekcijske bolezni
Interna medicina
Kirurgija
Klinični primeri
Medicina dela
Medicinska deontologija s filozofijo
Medicinska psihologija
Mikrobiologija in imunologija
Nevrologija
Nujna medicinska pomoč
Oftalmologija
Onkologija
Ortopedija
Otorinolaringologija
Patologija
Patološka fiziologija
Pediatrija
Psihiatrija
Radiologija
Socialna medicina
Sodna medicina
Toksikologija
Zgodovina medicine
Raziskovalne naloge
Klinična raziskovalna naloga
Predklinična raziskovalna naloga
Sponzorirani članki

Zgodnje odkrivanje maligne alteracije pigmentnih znamenj

Izvleček:

Maligni melanom je zelo maligen tumor, rezultati zdravljenja pa so slabi. Povsod po svetu je njegova pojavnost v porastu. Svetlobno površinska mikroskopija je nova, neinvazivna diagnostična metoda, ki omogoča razpoznavo atipičnih (displastičnih) nevusov, ki so pogosti prekurzorji malignega melanoma, in znamenj, ki že kažejo najzgodnejše znake maligne alteracije mnogo prej kot običajni klinični pregled. Glavni namen raziskave je bil torej ugotoviti zanesljivost in natančnost svetlobno površinske mikroskopije v primerjavi z dosedanjim kliničnim pregledom. V raziskavo je bilo vključenih 41 preiskovancev, ki so izpolnjevali kriterije za klinično diagnozo atipični nevus, maligni melanom, ali pa je bil vsaj eden izmed kriterijev za atipični nevus močno izražen. Sumljiva znamenja smo pregledali nato še s površinskim svetlobnim mikroskopom in rezultate primerjali s histološkimi izvidi. Raziskava je pokazala, da je svetlobno površinska mikroskopija boljša in zanesljivejša metoda kot klinični pregled. To smo statistično potrdili z manj kot 1 % stopnjo tveganja.

Avtorji: Golmajer Peter

Ključne besede: svetlobno-površinska mikroskopija, maligni melanom, nevusnocelični nevus, atipični nevus

Citiranje: Med Razgl. 1997; 36: 167–80.

 
Društvo Medicinski razgledi
Korytkova ulica 2
1000 Ljubljana
E [email protected]
T (01) 524 23 56
F (01) 543 70 11


Uradne ure:
PON ni uradnih ur
TOR 7.00 - 8.00
SRE ni uradnih ur
ČET 14.00 - 15.00
PET ni uradnih ur

TRR SI56 0201 4005 0652 588
SI64004643
1203401
Pogoji poslovanja spletne trgovine
Facebook
Twitter
LinkedIn
Google+
Podporniki