MENU

Arhiv številk » 2000 » 3 »

Telomere in telomeraza pri človeku – zgradba, funkcija in vloga v procesu kancerogeneze

Poti razgradnje celičnih sestavin

Apoptoza

Ugotavljanje genskih sprememb pri raku želodca

Levkotrieni in lipoksini: novi skupini eikozanoidov

Dezmosomi – stabilni, a dinamični medcelični stiki

© 2021 Društvo Medicinski razgledi | Na vrh strani / To top ↑