MENU

Arhiv številk » 2001 » 1 »

Pogostost kromosomskih nepravilnosti pri otrocih, rojenih z biomedicinsko pomočjo

Vpliv nevrotrofina NT-3 na funkcionalne sposobnosti motonevronov v kokulturi s človeško mišico

Vpliv fluvoksamina in maprotilina na sproščanje in farmakokinetiko histamina pri podgani in vivo

Sproženje kolateralnega brstenja senzoričnih aksonov pri podgani

Vpliv polimorfizmov v genih za alfa in beta fibrinogen na raven fibrinogena v plazmi

Povezava polimorfizma gena za citokrom P450 (CYP1A1) z dovzetnostjo za pljučnega raka pri Slovencih

Merjenje celičnega imunskega odziva pri okužbi z Borrelio burgdorferi

Proučevanje naravnih gostiteljev virusa klopnega meningoencefalitisa v aktivnih in latentnih žariščih klopnega meningoencefalitisa v Sloveniji

In vivo učinki aktinoporinov, izoliranih iz Actiniae equinae

Klinične, imunološke in genetske značilnosti bolnikov z avtoimunskim limfoproliferativnim sindromom v Sloveniji

Fluidnost eritrocitnih membran pri rakavih bolnikih − študija z elektronsko paramagnetno resonanco

Izbira primernih monoklonskih protiteles in optimizacija imunohistokemijske metode za dokazovanje patološkega prionskega proteina v možganih bolnikov s sporadično obliko Creutzfeldt-Jakobove bolezni

Uporabnost verižne reakcije s polimerazo v diagnostiki gonoreje

Modeliranje dinamike celjenja ran

Uporaba tokovne črpalke pri metodi vpete napetosti

Citoprotektivni učinek verapamila pri ishemično in hipoksično okvarjenem izoliranem podganjem srcu

© 2021 Društvo Medicinski razgledi | Na vrh strani / To top ↑