Spoštovani!
Sporočamo, da bo nakupovanje izdelkov Medicinskih razgledov zaradi odsotnosti urednikov v poletnih mesecih omejeno. Vljudno vas naprošamo, da morebitna vprašanja in želje naslovite neposredno na na prodaja@medrazgl.si ali na info@medrazgl.si. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.
MENU
Arhiv številk » 2007 » 1 » | Medicinsko področje » Predmeti » Histologija z embriologijo » Medicinsko področje » Predmeti » Otorinolaringologija »

Razvoj ušesa

 
Izvleček:

This post is also available in: English (Angleščina) Slovenščina

Uho je sestavljeno iz treh delov, ki imajo različne izvore, delujejo pa enotno. Notranje uho izvira iz ušesnega mehurčka, ki se v četrtem tednu razvoja loči od površinskega ektoderma. Na mehurčku je sprednji del, iz katere nastaneta vrečica in polžev vod, in zadajšnji del, iz katerega nastanejo mešiček, polkrožni kanali in endolimfatični vod. Tako nastale vrhnjične strukture tvorijo membranski labirint notranjega ušesa. Razen polževega voda, v katerem se oblikuje organ sluha, sestavljajo ostale strukture membranskega labirinta organ ravnotežja. Strukture srednjega in zunanjega ušesa se razvijejo iz žrelnega aparata in njegovih deriva­tov. Votlina srednjega ušesa in ušesna troblja nastaneta iz endoderma prvega žrelnega žepa. Slušne koščice se razvijejo iz embrionalnega tkiva prvega (kladivce in nakovalce) in druge­ga (stremence) žrelnega loka. Iz derivatov žrelnega aparata so tudi dve mišici in živci srednjega ušesa. Bobnič nastane iz embrionalnega tkiva, ki ga z zunanje strani pokriva ektodermalna vrhnjica, z notranje strani pa endoderm prvega žrelnega žepa. Zunanji sluhovod nastane iz ektoderma prve žrelne brazde. Uhelj se razvije iz šestih zgostitev embrionalnega tkiva prve­ga in drugega žrelnega loka okrog prve žrelne brazde. Razvoj srednjega in zunanjega ušesa poteka veliko daljši čas kot razvoj notranjega ušesa. Ob rojstvu so poleg notranjega ušesa dokonč- 45 no razvite tudi vse strukture srednjega in zunanjega ušesa, razen celice bradavičarja, dolžina zunanjega sluhovoda in velikost uhlja. Geni, odgovorni za razvoj notranjega ušesa, so: gen Pax2, ki je odgovoren za nastanek polža, gen Nkx5, ki je odgovoren za nastanek polkrožnih kanalov, ter geni Notch1, Math1, Jag2, Hes1 in Hes2, ki so odgovorni za oblikovanje čutnih celic dlačnic tako slušnega kot ravnotežnega organa. Gen retinoblastom ima ključno vlogo pri dozorevanju dlačnic spiralnega in vestibu larnega organa.

Avtorji:
Štiblar Martinčič Draga

Ključne besede:
uho - embriologija, labirint, uho srednje, uho zunanje, gluhost

Citiranje:
Med Razgl. 2007; 46: 45–54.

Prenos PDF >>
© 2024 Društvo Medicinski razgledi | Na vrh strani / To top ↑