Dobrodošli na spletni strani društva Medicinski razgledi!


Medicinski razgledi so recenzirana strokovna revija, ki izhaja štirikrat letno. V reviji so objavljeni raziskovalni in strokovni članki ter klinični primeri iz prakse. Revija je indeksirana v zbirkah kot so Biomedicina Slovenica, Chemical Abstracts, Bowker International, Biological Abstracts in druge. Ob reviji izdajamo še medicinske učbenike in zbornike strokovnih in znanstvenih srečanj.
2023 Mišica v zdravju in bolezni

Vloga ultrazvoka v diagnostiki sarkopenije

This post is also available in: enEnglish (Angleščina) slSlovenščina

Sarkopenija je opredeljena kot izguba mišične mase in funkcije, ki je povezana z zmanjšano
kakovostjo življenja, fizično oslabelostjo in večjo umrljivostjo. Za zgodnjo diagnozo
in uspešno zdravljenje sarkopenije so potrebne varne, dostopne in natančne diagnostične
metode. UZ je slikovna preiskovalna metoda, ki se vedno pogosteje uporablja za oceno
mišične mase in kakovosti. S pomočjo različnih UZ-parametrov lahko ocenimo tako količino
mišične mase kot tudi kakovost mišičnega tkiva. Z uporabo standardiziranih protokolov
opravljanja meritev lahko dosežemo večjo natančnost in ponovljivost preiskave. Pomanjkanje
jasno določenih mejnih vrednosti, nepopolna standardizacija protokolov in za nekatere parametre
slaba povezanost parametrov z dejansko fizično zmogljivostjo bolnikov za zdaj zavirajo
širšo uporabo UZ v kliničnem okolju. Kljub temu z naraščajočim številom raziskav
na tem področju UZ dobiva veljavo pri vsakdanji klinični obravnavi sarkopeničnih bolnikov.

MENU

Dobrodošli na spletni strani društva Medicinski razgledi!


Medicinski razgledi so recenzirana strokovna revija, ki izhaja štirikrat letno. V reviji so objavljeni raziskovalni in strokovni članki ter klinični primeri iz prakse. Revija je indeksirana v zbirkah kot so Biomedicina Slovenica, Chemical Abstracts, Bowker International, Biological Abstracts in druge. Ob reviji izdajamo še medicinske učbenike in zbornike strokovnih in znanstvenih srečanj.
2023 Mišica v zdravju in bolezni

Vloga ultrazvoka v diagnostiki sarkopenije

This post is also available in: enEnglish (Angleščina) slSlovenščina

Sarkopenija je opredeljena kot izguba mišične mase in funkcije, ki je povezana z zmanjšano
kakovostjo življenja, fizično oslabelostjo in večjo umrljivostjo. Za zgodnjo diagnozo
in uspešno zdravljenje sarkopenije so potrebne varne, dostopne in natančne diagnostične
metode. UZ je slikovna preiskovalna metoda, ki se vedno pogosteje uporablja za oceno
mišične mase in kakovosti. S pomočjo različnih UZ-parametrov lahko ocenimo tako količino
mišične mase kot tudi kakovost mišičnega tkiva. Z uporabo standardiziranih protokolov
opravljanja meritev lahko dosežemo večjo natančnost in ponovljivost preiskave. Pomanjkanje
jasno določenih mejnih vrednosti, nepopolna standardizacija protokolov in za nekatere parametre
slaba povezanost parametrov z dejansko fizično zmogljivostjo bolnikov za zdaj zavirajo
širšo uporabo UZ v kliničnem okolju. Kljub temu z naraščajočim številom raziskav
na tem področju UZ dobiva veljavo pri vsakdanji klinični obravnavi sarkopeničnih bolnikov.

© 2023 Društvo Medicinski razgledi | Na vrh strani / To top ↑