MENU

Arhiv številk » 2016 » 4 »

Perkutani intervencijski posegi na mišično-kostnem sistemu

Intervencijska uroradiologija

Vloga radiologije v diagnostiki in zdravljenju jetrnoceličnega karcinoma

Transjugularni intrahepatični portosistemski spoj

Perkutana embolizacija portalne vene pred desno hepatektomijo – predstavitev primera

Vloga intervencijske radiologije pri zdravljenju periferne arterijske bolezni

Vloga intervencijske radiologije pri zdravljenju sprememb aorte

Računalniško tomografsko vodena perkutana transtorakalna igelna biopsija in radiofrekvenčna ablacija pljučnih bolezenskih sprememb

Ultrasonografija perifernega živčevja

Radiološka obravnava bolezensko spremenjenih bezgavk na vratu

Magnetnoresonančna preiskava osrednjega živčevja ploda

Vloga magnetne resonance pri spremljanju bolnikov s fakomatozo – predstavitev primerov

Intervencijska radiologija

Perkutano zdravljenje mitralne regurgitacije z mitralnimi sponkami MitraClip

Radiološka obravnava bolnikov z možgansko vensko trombozo

Vloga radioloških slikovnopreiskovalnih metod v obravnavi bolezenskih sprememb temporalne kosti

© 2023 Društvo Medicinski razgledi | Na vrh strani / To top ↑