MENU

Arhiv številk » 1993 » 3 »

Osnove pozitronske emisijske tomografije

Zlivanje celic z elektrofuzijo

Oblika eritrocita in njegova deformabilnost pri spremenjenih zunanjih pogojih

Mikrovezikli iz krvne plazme, opazovani z elektronsko mikroskopijo

Elektroporacija

Uporaba mehanike tekočin pri opisu pretakanja krvi po žilah

Merjenje in vrednotenje prijemanja v rehabilitaciji

Dedna eliptocitoza

Hipoteza o nanostrukturah celičnih in fosfolipidnih membran kot infrastrukturi celice

Elektroporacija celične membrane: teorija ter poskusi in vitro

Učinki visokonapetostnih nanosekundnih električnih pulzov na celice in tkiva

Spremljanje, modeliranje in analiza dogajanja med elektroporacijo celičnih membran in vivo ter njena uporaba

Merjenje toplotne izolacije gorniških čevljev

© 2023 Društvo Medicinski razgledi | Na vrh strani / To top ↑