MENU
Arhiv številk » 2010 » 3 » | Medicinsko področje » Predmeti » Biofizika »

Zlivanje celic z elektrofuzijo

 
Izvleček:

This post is also available in: enEnglish (Angleščina) slSlovenščina

Članek prikazuje pojav zlivanja celic, pomen tega pojava pri nekaterih življenjsko pomemb­nih procesih in uporabo elektromagnetnega polja pri kontroliranem zlivanju. Zlivanje celic je pojav, ki ga živi organizmi uporabljajo med razvojem in za regeneracijo tkiv. Ta v živih orga­nizmih poteka specifično, njena vloga je vnaprej določena, vodijo pa jo različni proteini in proteinski kompleksi. Sposobnost membran, da se zlivajo nespecifično zaradi zunanjega pov­zročitelja, kot je npr. električno polje, pa je pomembna za biotehnologijo, medicino in razi­skave v biologiji. Omogoča nam pridobivanje zelo uporabnih hibridnih celic in njihovih produktov, kot so monoklonska protitelesa, ter študij osnovnih mehanizmov zlivanja. Elektrofuzija je učinkovita nevirusna in nekemična metoda zlivanja celic, pri kateri celične mem­brane, ki jih želimo zlivati, destabiliziramo s kratkimi visokonapetostnimi električnimi pulzi. Optimalne vrednosti električnih parametrov za zlivanje je treba določiti za vsako vrsto celic posebej. Poleg destabilizacije membrane z električnim poljem je treba zagotoviti stik med celi­cami. V raziskovalne namene se delež zlitih celic (izplen zlivanja) najpogosteje ovrednoti s po­močjo fluorescentnih citoplazemskih barvil. Pri hibridomni tehnologiji pa s selektivnimi mediji in izbiro primernih mielomskih celic ohranimo samo zlite celice – hibridome. Izplen hibridomov pa je mnogo manjši od izplena dvojno obarvanih zlitih celic, saj pri hibridomni teh­nologiji zaznamo samo tiste zlite celice, ki so preživele in se uspešno delijo.

Avtorji:
Trontelj Katja, Ušaj Marko, Čurin Šerbec Vladka, et al.

Ključne besede:
celična fuzija, elektrofuzija, elektroporacija, hibridomna tehnologija

Citiranje:
Med Razgl. 2010; 49: 247–54.

Prenos PDF >>
© 2023 Društvo Medicinski razgledi | Na vrh strani / To top ↑