MENU

Arhiv številk » 2017 » 2 »

Z delom povezana nevrodegenerativna obolenja

Ultrasonografija perifernega živčevja

Ali so kirurško ozdravljeni bolniki z epilepsijo srečnejši od zdrave populacije? (rezultati slovenske raziskave)

Prehod iz pediatrične v odraslo zdravstveno obravnavo: pogled na izzive in potrebe pri osebah z epilepsijo in njihovih družinah

Križna afazija pri bolniku z akutno ishemično možgansko kapjo? Prikaz primera

Praktičen pristop do ocenjevanja nezavesti po Glasgowski lestvici nezavesti

Kazalci variabilnosti srčne frekvence in njihova uporaba v medicini

Nemotorični simptomi Parkinsonove bolezni

Radiološka obravnava bolnikov z možgansko vensko trombozo

Razumevanje elektroencefalografije s pomočjo prostorskega kota

Sindrom conusa medullarisa in caude equine

Ishemična možganska kap pri mladih

Funkcija in disfunkcija bazalnih ganglijev

Kronična poškodbena encefalopatija

Juvenilna mioklonična epilepsija

Histaminski receptor tipa 3 – od gena do terapevtske tarče

© 2023 Društvo Medicinski razgledi | Na vrh strani / To top ↑