Spoštovani kupci!
Zaradi prenove spletne strani in prehoda na OJS spletna prodaja trenutno ne dela. Prosim, če sporočite, kaj bi radi kupili, na prodaja@medrazgl.si. Dopišite vaše ime in priimek, naslov ter način plačila (s predračunom, ob povzetju ali z gotovino, če prezvamete gradivo v živo v prostorih uredištva v času uradnih ur).
Hvala za razumevanje!
MENU
Arhiv številk » 2016 » 2 » | Medicinsko področje » Predmeti » Nevrologija » Medicinsko področje » Predmeti » Socialna medicina » Uncategorized »

Ali so kirurško ozdravljeni bolniki z epilepsijo srečnejši od zdrave populacije? (rezultati slovenske raziskave)

 
Izvleček:

This post is also available in: Slovenščina

IZHODIŠČA. Epilepsija je relativno pogosta bolezen, za katero so značilni ponavljajoči se epileptični napadi. Za neobvladljivo epilepsijo je značilna neodzivnost na vsaj dvoletno zdravljenje z vsaj dvema ali tremi protiepileptičnimi zdravili. Nekatere vrste neobvladljivih epilepsij lahko zdravimo kirurško. Uspešnost slednjega vrednotimo z zmanjšanjem števila epileptičnih napadov in izboljšanjem z zdravjem povezane kakovosti življenja. METODE. V raziskavo smo povabili vseh 53 slovenskih bolnikov, ki so bili kirurško zdravljeni zaradi neobvladljive epilepsije. Od teh jih je v sodelovanje privolilo 39, ki smo jih glede na pooperativni izid razdelili v
dve skupini – bolnike, ki nimajo več epileptičnih napadov, in bolnike, ki imajo še vedno epileptične napade. Kontrolno skupino je predstavljalo 123 naključno izbranih
preiskovancev. Vsi preiskovanci so izpolnili nespecifični vprašalnik za merjenje z zdravjem povezane kakovosti življenja SF-36v2 ® . Nato smo primerjali kakovost življenja obeh preiskovanih skupin in kontrole. REZULTATI. Z analizo rezultatov smo dokazali, da je telesna komponenta kakovosti življenja boljša v skupini bolnikov brez napadov kot v skupini bolnikov z napadi (p = 0,007; t-test za neparne vzorce). Bolniki brez napadov pa imajo v primerjavi s kontrolno skupino boljšo duševno komponento kakovosti življenja (p < 0,001; Wilcoxonov test predznačnih rangov). ZAKLJUČKI. Rezultati raziskave prikazujejo, da je odsotnost napadov po operaciji povezana z boljšo telesno, ne pa tudi duševno, komponento kakovosti življenja. Našo domnevo, da je kakovost življenja bolnikov brez napadov slabša od kakovosti ljudi, ki nikoli niso imeli epileptičnega napada, smo v celoti ovrgli. Izkazalo se je, da je duševna komponenta zdravja celo boljša.

Avtorji:
Zavrnik Črt, Lorber Bogdan

Ključne besede:
epilepsija, neobvladljiva epilepsija, kirurško zdravljenje epilepsije, kakovost življenja

Citiranje:
Med Razgl. 2016; 55 (1): 139–52

Prenos PDF >>
© 2024 Društvo Medicinski razgledi | Na vrh strani / To top ↑