MENU

Arhiv številk » 2015 » 3 »

Programi zmanjševanja škode pri osebah, ki uporabljajo psihoaktivne snovi

Samopoškodovalno vedenje brez samomorilnega namena pri mladostnikih

Psihopatologija: motnje zaznavanja

Ketamin kot možen način zdravljenja odpornih depresij

Od posameznika do družine: razumevanje in uporabnost medicinske družinske terapije v somatski medicini

Demenca pri osebah z motnjo v duševnem razvoju

Nevrobiološki pomen avtoanamneze bolnika z odvisnostjo od alkohola

Kognitivne sposobnosti po ishemični možganski kapi

Paranoidna in katatonska shizofrenija – prikaz primera

Nevroleptični maligni sindrom in prikaz primera

Ali je uporaba kognitivnih modulatorjev smiselna pri zdravljenju bipolarne motnje razpoloženja?

Osnove zaznavanja, dojemanja (spoznavanja) in prepoznavanja bolečine

Bipolarna motnja razpoloženja

Terapevtski postopki v obravnavi starejših s težavami v duševnem zdravju

Neintervencijsko spremljanje učinkovitosti in varnosti olanzapina (Zolrix®) v zdravljenju shizofrenije in bipolarne manije

Neintervencijsko spremljanje varnosti in učinkovitosti escitaloprama (Ecytara®) v zdravljenju depresije in anksioznih motenj

© 2023 Društvo Medicinski razgledi | Na vrh strani / To top ↑