MENU
Arhiv številk » 2011 » 2 » | Medicinsko področje » Predmeti » Psihiatrija »

Terapevtski postopki v obravnavi starejših s težavami v duševnem zdravju

 
Izvleček:

This post is also available in: enEnglish (Angleščina) slSlovenščina

Članek povzema pregled trenutno najbolj preverjenih in zaželenih psihoterapevtskih postopkov pri kliničnem delu s starejšimi. Psihološke intervencije se pri starejšem bolniku lahko uporabljajo kot dopolnilna terapija ob psihotropnih zdravilih oz. kot nadomestilo medikamentoznega zdravljenja v primerih, kadar starejši odklanja zdravila ali pa imajo le-ta potencialno škodljive stranske učinke. Tehnike, ki temeljijo na pristopu kognitivno-vedenjske terapije, so zaradi pogoste rabe v svetu najbolj empirično preverjene in kot takšne predstavljajo standardne metode dela s starejšimi. Uporabljamo jih kot podporno obliko medikamentoznemu zdravljenju ali samostojno zdravljenje v smislu pomoči pri čustvenem prilagajanju na spremembe, ki so posledica bolezni. Za delo na odnosih in spreminjanju vlog posameznika tako znotraj družine kot v širšem družbenem okolju se uporabljata interpersonalni in sistemski pristop. Poleg opisanih terapij, ki so specifično prilagojene posamezniku in njegovim težavam, se uporabljajo še t. i. generični pristopi, ki so usmerjeni na zagotavljanje ugodnega terapevtskega okolja, izboljševanje splošnega počutja ali kvalitete življenja in so posebej primerni za oskrbo v različnih zavodih. Ne glede na obliko tera pevtskih pristopov pa naj bi delo s starejšimi temeljijo na medsebojnem spoštovanju, razumevanju njihovega doživljanja in zagotavljanju psihosocialnega okolja, ki omogoča dobro počutje. Glede na naraščajoče število starejših v naši družbi so učinkoviti terapevtski pristopi ne le zaželeni, temveč nujni.

Avtorji:
Starovasnik Žagavec Barbara, Jensterle Jože, Kogoj Aleš

Ključne besede:
starejši, na osebo osredotočena obravnava, psihološke terapije

Citiranje:
Med Razgl. 2011; 50: 171–8.

Prenos PDF >>
© 2023 Društvo Medicinski razgledi | Na vrh strani / To top ↑