MENU

Arhiv številk » 2013 » 2 »

Chédiak-Higashijev sindrom

Celiakija v severovzhodni Sloveniji v obdobju 1999–2009

Atrezija hoan – prikaz primera

Vbrizganje semenčice v citoplazmo človeške jajčne celice

Oploditev in nepravilnosti oploditve po vnosu semenčice v jajčno celico pri človeku

Pogostost kromosomskih nepravilnosti pri otrocih, rojenih z biomedicinsko pomočjo

Vpliv polimorfizmov v genih za alfa in beta fibrinogen na raven fibrinogena v plazmi

Povezava polimorfizma gena za citokrom P450 (CYP1A1) z dovzetnostjo za pljučnega raka pri Slovencih

Vpliv epigenetskih modifikacij na razvoj in funkcijo moške gamete

© 2023 Društvo Medicinski razgledi | Na vrh strani / To top ↑