MENU

Arhiv številk » 2011 » 3 »

Variabilnost srčne frekvence pri športnikih in njena povezava z maksimalno aerobno kapaciteto

Elektroencefalografska koherenca med vidnimi in motoričnimi področji možganske skorje pri vidno-motorični nalogi

Vpliv spola in spolnih hormonov na nastanek akutnih ishemičnih poškodb pri izoliranem podganjem srcu

Vpliv amitriptilina in sertralina na kinetiko eksogenega histamina v krvi mačke v in vitro poskusih

Vpliv famotidina in kloropiramina na ishemično okvaro pri izoliranem podganjem srcu

Vpliv famotidina in kloropiramina na ishemično okvaro pri izoliranem podganjem srcu

Vpliv različnega števila podkožno presajenih celic Ehrlichovega ascitesnega tumorja na razvoj tumorja

Označevanje liposomov in njihova interakcija s celicami

Močnostni spekter nihanja med mirno stojo pri bolnikih s Parkinsonovo boleznijo

Ugotavljanje navzočnosti estrogenskih receptorjev v sluznici tankega črevesja

Študij občutljivosti Neisseriae gonorrhoeae za penicilin

Vloga mikrocistinov pri razvoju bolezni parenhimskih organov

Izkušnje ocenjevalcev pri ocenjevanju del, ki jih študentje Medicinske fakultete predložijo za Prešernovo nagrado

Izražanje encimov ciklooksgenaza-1 in ciklooksigenaza-2 v zdravem srcu in v srčnem infarktu pri človeku

Splenektomija in imunski odziv

Acetilholinesteraza v električno draženi denervirani mišici extensor digitorum longus podgane

© 2023 Društvo Medicinski razgledi | Na vrh strani / To top ↑