MENU
Arhiv številk » 2004 » 4 » | Medicinsko področje » Predmeti » Farmakologija in eksperimentalna toksikologija » Medicinsko področje » Raziskovalne naloge » Predklinična raziskovalna naloga »

Vpliv spola in spolnih hormonov na nastanek akutnih ishemičnih poškodb pri izoliranem podganjem srcu

 
Izvleček:

This post is also available in: enEnglish (Angleščina) slSlovenščina

Spol je pomemben dejavnik pri pogostnosti nekaterih ishemičnih bolezni srca. Želeli smo ugo­toviti vpliv dajanja estradiola in testosterona podganam ter vpliv brejosti podgan na nastanek miokardnih okvar, povzročenih z akutno ishemijo/reperfuzijo pri izoliranih srcih teh živali. Poskuse smo izvajali na izoliranih srcih spolno zrelih podgan (230–330 g) obeh spolov, ki smo jih 30 minut aerobno perfundirali in jih nato izpostavili 40-minutni vsesplošni ishemiji, čemur je sledila 55-minutna reperfuzija.

Za oceno stopnje okvare miokarda smo uporabili naslednje merjene spremenljivke: pre­tok skozi koronarne arterije, stopnjo sproščanja laktatne dehidrogenaze, tlak v levem prekatu, frekvenco utripov srca in pogostnost pojavljanja prekatnih fibrilacij v času reperfuzije.

Ugotovili smo, da je bil postishemični koronarni pretok višji pri srcih podgan, ki smo jim dajali estradiol oziroma testosteron, kot pri kontrolnih skupinah. Stopnja sproščanja LDH je po ishemiji narasla pri vseh poskusnih skupinah. Najvišje vrednosti smo izmerili pri skupi­ni samic po kotitvi. Frekvenca srčnih utripov je bila najvišja pri skupini samic po kotitvi. Trajanje fibrilacij je bilo pri skupinah z dodanima hormonoma neznačilno krajše kot pri kontrolnih skupinah. Razlike v postishemičnih spremembah merjenih spremenljivk pri različnih posku­snih skupinah kažejo na zaščitno vlogo spolnih hormonov pri nastanku okvar na izoliranih podganjih srcih med ishemijo/reperfuzijo.

Avtorji:
Lea Andjelković, Jasna Kupljen

Ključne besede:
miokardna reperfuzijska poškodba, estradiol, testosteron, laktatna dehidrogenaza, podgane

Citiranje:
Med Razgl. 2004; 43: 351–62.

Prenos PDF >>
© 2023 Društvo Medicinski razgledi | Na vrh strani / To top ↑