MENU

Arhiv številk » 2016 » 1 »

Zunajcelični vezikli in njihov klinični potencial

Uporaba poliHIPE-biokompatibilnih akrilnih polimerov v tkivnem inženirstvu kostnih nadomestkov

Vloga endocitotskih poti pri razvoju in zdravljenju bolezni

Golgijev aparat: zgradba, funkcija in bolezni

Pomen kisikovih prostih radikalov pri nekaterih fizioloških in patoloških procesih

Kisikovi prosti radikali – nastanek, reakcije in pomen v organizmu

Označevanje liposomov in njihova interakcija s celicami

Morfološko-molekularne značilnosti urotelija in genetske spremembe pri bolnikih z vezikoureternim refluksom

Melatonin in njegovi celično-molekularni učinki

Človeška mitohondrijska DNA in materinsko dedovanje

Genetski vzroki spremenjene zgradbe migetalk pri človeku

Mikrovezikli iz krvne plazme, opazovani z elektronsko mikroskopijo

Avtofagija in njena vloga v zdravju in bolezni

Tesnostične pregrade v našem telesu

Fluidnost eritrocitnih membran pri rakavih bolnikih − študija z elektronsko paramagnetno resonanco

Hipoteza o nanostrukturah celičnih in fosfolipidnih membran kot infrastrukturi celice

© 2023 Društvo Medicinski razgledi | Na vrh strani / To top ↑