MENU
Arhiv številk » 2010 » 2 » | Medicinsko področje » Predmeti » Biofizika » Medicinsko področje » Predmeti » Biologija celice »

Mikrovezikli iz krvne plazme, opazovani z elektronsko mikroskopijo

 
Izvleček:

This post is also available in: enEnglish (Angleščina) slSlovenščina

Prerazporejanje molekul v celični membrani lahko vodi do brstenja in odpuščanja veziklov, manjših od mikrometra (mikroveziklov), iz membrane. Mikrovezikli v svojih lastnostih odra­žajo stanje in vrsto celice, iz katere izvirajo. Stanje celic pa je spremenjeno pri različnih bolez­nih, zato lahko mikrovezikli, ki izvirajo iz teh celic, značilno predstavljajo bolezensko stanje in so zanimivo potencialno orodje za diagnostiko bolezni. Kljub mnogim raziskavam in objav­ljenim postopkom enotnega načina za osamitev in določanje mikroveziklov iz periferne krvi še ni. Za določanje vpliva osamitve in za določanje mikroveziklov smo kot možno orodje upo­rabili elektronsko mikroskopijo. Vrstična elektronska mikroskopija se je izkazala primerna za določanje tridimenzionalne oblike mikroveziklov. Transmisijska elektronska mikroskopija nam je omogočila vpogled v notranjo strukturo mikroveziklov.

Avtorji:
Šuštar Vid, Frank Mojca, Janša Vid, et al.

Ključne besede:
mikrovezikli, elektronska mikroskopija, krvna plazma, ultrastruktura

Citiranje:
Med Razgl. 2010; 49: 137–44.

Prenos PDF >>
© 2023 Društvo Medicinski razgledi | Na vrh strani / To top ↑