MENU
Arhiv številk » 2001 » 1 » | Medicinsko področje » Predmeti » Biologija celice »

Genetski vzroki spremenjene zgradbe migetalk pri človeku

 
Izvleček:

This post is also available in: enEnglish (Angleščina) slSlovenščina

Med v zadnjem času s stališča celične biologije in genetike bolje poznana obolenja človeka spada tudi sindrom migetalčne negibljivosti. Povzročen je z genetsko določenimi okvarami migetalk ter posledično z otežkočenim transportom sluzi ter inhaliranih snovi tako iz nosne votline kakor pljuč. Disfunkcija te primarne naloge migetalk je vzrok ponavljajočim se res­piratornim okužbam ter kroničnim obstruktivnim pljučnim obolenjem. Ker je za abnormalno delovanje migetalk lahko krivec marsikatera spremenjena beljakovina, ki gradi migetalke, so primarni genetski vzroki omenjenih sprememb lahko raznoliki. Kljub nekaterim novim spoz­nanjem o soudeležbi konkretnih genov pri razvoju primarne ciliarne diskineze je elektronskomikroskopska analiza tkiv s prizadetimi migetalkami primerna metoda za potr­ditev pravilne diagnoze tovrstnih obolenj. V pričujočem članku podajam pregled ultrastrukturnih in funkcijskih sprememb humanih migetalk ter doslej poznane genetske osno­ve navedenih abnormalnosti.

Avtorji:
Jezernik Kristijan

Ključne besede:
primarna ciliarna diskinezija, Kartagenerjev sindrom, ultrastruktura migetalke, genetika

Citiranje:
Med Razgl. 2001: 40; 75−82.

Prenos PDF >>
© 2023 Društvo Medicinski razgledi | Na vrh strani / To top ↑