Spoštovani kupci!
Zaradi prenove spletne strani in prehoda na OJS spletna prodaja trenutno ne dela. Prosim, če sporočite, kaj bi radi kupili, na prodaja@medrazgl.si. Dopišite vaše ime in priimek, naslov ter način plačila (s predračunom, ob povzetju ali z gotovino, če prezvamete gradivo v živo v prostorih uredištva v času uradnih ur).
Hvala za razumevanje!
MENU
Arhiv številk » 2011 » 3 » | Medicinsko področje » Predmeti » Fiziologija » Medicinsko področje » Predmeti » Medicina dela » Medicinsko področje » Raziskovalne naloge » Predklinična raziskovalna naloga »

Variabilnost srčne frekvence pri športnikih in njena povezava z maksimalno aerobno kapaciteto

 
Izvleček:

This post is also available in: English (Angleščina) Slovenščina

IZHODIŠČA. Z večanjem vpliva parasimpatika se povečuje variabilnost srčne frekvence. Pri fizično dobro treniranih posameznikih se vagalni tonus v primerjavi z neaktivno populacijo zviša. Srčna frekvenca v mirovanju se zniža, njena variabilnost pa poveča. Ugotoviti smo sku­šali, ali je pri mešani populaciji športnikov variabilnost srčne frekvence odvisna od maksimal­ne aerobne kapacitete in ali obstajajo razlike v variabilnosti srčne frekvence med športniki in športnicami.

METODE. Vzorec je zajel 63 športnikov obeh spolov iz različnih športnih panog. Vsakemu smo v ležečem položaju v mirovanju posneli 10-minutni EKG in nato izvedli nepre­kinjeno stopnjevano obremenitveno testiranje na tekoči preprogi za določitev maksimalne aerobne kapacitete. Posamezne komponente variabilnosti srčne frekvence in njihova razmer­ja smo nato primerjali z vrednostmi maksimalne aerobne kapacitete. Za ugotavljanje razlik v parametrih variabilnosti srčne frekvence med skupinama z višjo in nižjo maksimalno aerob­no kapaciteto ter med spoloma smo uporabili t-test oziroma ANOVO test za spremenljivke, ki se niso razporejale normalno. Korelacijske koeficiente med maksimalno aerobno kapaci­teto in parametri variabilnosti srčne frekvence smo izračunali po Pearsonovi metodi za nor­malno porazdeljene spremenljivke in po Spearmanovi metodi za spremenljivke, ki se niso razporejale normalno. Za statistično značilne razlike oziroma korelacije smo uporabili vred­nost p < 0,05.

REZULTATI. Spremenljivke variabilnosti srčne frekvence se med skupino z viš­jo in nižjo maksimalno aerobno kapaciteto ter med spoloma ne razlikujejo. Korelacije med maksimalno aerobno kapaciteto in spremenljivkami variabilnosti srčne frekvence nismo uspe­li dokazati.

ZAKLJUČKI. Povezanost med variabilnostjo srčne frekvence in maksimalno aerob­no kapaciteto pri nadpovprečno fizično pripravljenih posameznikih očitno ni tako preprosta kot pri neaktivni populaciji. Uporaba povezanosti variabilnosti srčne frekvence z maksimal­no aerobno kapaciteto pri nadzoru treningov je glede na rezultate naše raziskave vprašljiva.

Avtorji:
Vičič Peter, Finderle Žarko, Zupet Petra

Ključne besede:
variabilnost srčne frekvence, maksimalna aerobna kapaciteta, športniki

Citiranje:
Med Razgl. 2011; 50: 261–72.

Prenos PDF >>
© 2024 Društvo Medicinski razgledi | Na vrh strani / To top ↑