Spoštovani!
Sporočamo, da bo nakupovanje izdelkov Medicinskih razgledov zaradi odsotnosti urednikov v poletnih mesecih omejeno. Vljudno vas naprošamo, da morebitna vprašanja in želje naslovite neposredno na na prodaja@medrazgl.si ali na info@medrazgl.si. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.
MENU
Arhiv številk » 1998 » 2 » | Medicinsko področje » Predmeti » Humana genetika » Medicinsko področje » Raziskovalne naloge » Predklinična raziskovalna naloga »

Vpliv polimorfizmov v genih za alfa in beta fibrinogen na raven fibrinogena v plazmi

 
Izvleček:

This post is also available in: English (Angleščina) Slovenščina

Zvišana koncentracija fibrinogena v plazmi je dejavnik tveganja za srčnožilne bo­lezni. Na koncentracijo fibrinogena v plazmi vplivajo poleg starosti, sladkorne bolezni, arte­rijske hipertenzije, kajenja in zvišane koncentra­cije holesterola v plazmi tudi genetski dejavniki. Raziskave o vplivu polimorfizmov TaqI, HaeIII in BclI v genih za fibrinogen na koncentracijo fibri­nogena v plazmi so pokazale nasprotujoče si re­zultate. Preveriti smo želeli hipotezo, da polimorfizmi TaqI, HaeIII in BclI v genih za fibri­nogen vplivajo na koncentracijo fibrinoge­na v plazmi pri zdravih prebivalcih Slovenije. V presečno raziskavo smo vključili 143 zdravih prostovoljcev. V vzorcih krvne plazme smo s koagulacijsko metodo določili koncentracijo fibrinogena. Z metodo verižne polimerazne reak­cije in s cepljenjem z restrikcijskimi encimi TaqI, HaeIII in BclI smo v vzorcih izolirane DNA do­ločili polimorfizme. Podatke smo statistično ob­delali s Studentovim t-testom, analizo variance, testom χ² in multiplo regresijo. Povpreč­na koncentracija fibrinogena v vzorcu je bila 2,78 g/l (95 % interval zaupanja 2,65–2,92 g/l), pri kadilcih višja kot pri nekadilcih (statistično ne­pomembno; p = 0,40). Povezanosti polimorfizma TaqI in koncentracije fibrinogena v plazmi nismo ugotovili. Na koncentracijo fibrinogena v plazmi sta pomembno vplivala polimorfizma HaeIII (p = 0,04) in BclI (p = 0,04) pri nekadilcih. Poli­morfizem HaeIII je prispeval 5 % variance fibri­nogena (p = 0,03). Pri kadilcih vpliv polimorfizmov HaeIII in BclI na koncentracijo fibrinogena ni bil statistično pomemben.

Avtorji:
Steblovnik Lili

Ključne besede:
fibrinogen - kri - genetika, polimorfizem (genetika), polimerazna verižna reakcija

Citiranje:
Med Razgl. 1998; 37: 155–72.

Prenos PDF >>
© 2024 Društvo Medicinski razgledi | Na vrh strani / To top ↑