MENU
Arhiv številk » 2000 » 1 » | Medicinsko področje » Predmeti » Biofizika »

Oblika eritrocita in njegova deformabilnost pri spremenjenih zunanjih pogojih

 
Izvleček:

This post is also available in: enEnglish (Angleščina) slSlovenščina

Med pretakanjem krvi morajo eritrociti stalno spreminjati svojo obliko, zato je njihova defor­mabilnost ena njihovih osnovnih lastnosti. V raziskavi smo skušali ugotoviti vlogo podmem- branskega beljakovinskega ogrodja pri mehanski stabilnosti eritrocitov. Predvidevali smo, da bodo spremenjene mehanske lastnosti ogrodja vplivale na deformabilnost membrane eritro­cita. Membranske lastnosti, ki pogojujejo deformabilnost eritrocitov, smo zasledovali z opa­zovanjem spremembe oblike, ki jo eritrociti zavzamejo ob spreminjanju zunanjih pogojev. Za spreminjanje oblike eritrocitov smo uporabili natrijev salicilat, ki spremeni bikonkavni disk, to je fiziološko oblika eritrocita, v ehinocit-kroglo s številnimi membranskimi izrastki. Nato smo utrdili podmembransko beljakovinsko ogrodje z diamidom in ponovno opazovali spre­membo oblike ob dodatku natrijevega salicilata. Rezultati so pokazali, da diamid zmanjša defor­mabilnost eritrocitove membrane. Zmanjšanje je odvisno od koncentracije diamida. Deformabilnost membrane je določena z mehanskimi lastnostmi podmembranskega belja- 23 kovinskega ogrodja. Zmanjšanje deformabilnosti je posledica utrditve ogrodja.

Avtorji:
Smrkolj Tomaž

Ključne besede:
eritrociti - učinki zdravil, eritrocit deformabilnost, natrijev salicilat, diamid

Citiranje:
Med Razgl. 2000; 39: 23–31.

Prenos PDF >>
© 2023 Društvo Medicinski razgledi | Na vrh strani / To top ↑