Spoštovani kupci!
Zaradi prenove spletne strani in prehoda na OJS spletna prodaja trenutno ne dela. Prosim, če sporočite, kaj bi radi kupili, na prodaja@medrazgl.si. Dopišite vaše ime in priimek, naslov ter način plačila (s predračunom, ob povzetju ali z gotovino, če prezvamete gradivo v živo v prostorih uredištva v času uradnih ur).
Hvala za razumevanje!
MENU
Arhiv številk » 1998 » 3 » | Medicinsko področje » Predmeti » Interna medicina » Medicinsko področje » Raziskovalne naloge » Klinična raziskovalna naloga »

48-urno neinvazivno ambulantno merjenje krvnega tlaka pri bolnikih s končno ledvično odpovedjo, zdravljenih s pomočjo hemodialize

 
Izvleček:

This post is also available in: English (Angleščina) Slovenščina

S prospektivno raziskavo smo z 48-urnim neinvazvnim ambulantnim merjenjem krv­nega tlaka (KT) ugotavljali gibanje KT in vpliv različnih dejavnikov na KT pri 40 hemodializnih bolnikih. Objektivno smo ugotavljali gibanje KT tudi izven bolnišnice. Rezultati raziskave so pokazali, da spol, starost, pridobljena telesna teža v času med dvema hemodializama in ura začetka hemodializnega postopka niso imeli pomembnega vpliva na KT (p > 0,05). Bolniki, ki prejemajo eritropoetin, so imeli višja sistolični in diastolični KT (p = 0,03 in p = 0,008). Bolniki, zdravljeni s hemodializo in ukrepi proti zvišanemu krvnemu tlaku, so ime­li višji sistolični KT (p = 0,035) kot bolniki brez zdravljenja, kar kaže, da KT kljub zdravljenju ni normalen. Bolniki, zdravljeni z brezacetatno hemodializno metodo, so imeli nižja dnevna in nočna povpreč­ja diastoličnega KT kot bolniki na bikarbonatni hemodializni metodi (p = 0,008 in p = 0,0016). Med bolniki, zdravljenimi z bikarbonatno, ace­tatno in hemo(dia)filtracijsko metodo nismo ugo­tovili razlik v urejenosti KT. Ugotovili smo značilno nižji sistolični KT v ob­dobju petih ur nedializnega dne (24 ur po diali­zi) v primerjavi z vrednostmi tlaka med dializnim postopkom (p < 0,015). Iz ugotovitve sklepamo na velik pomen stresnega okolja bolnišnice na vrednosti KT in neprimernost izmerjenega KT v začetku dialize za oceno urejenosti KT. Menimo, da je 48-urno neinvazivno ambulant­no merjenje KT potrebno uvrstiti med redne, naj­manj enkrat letne preiskave bolnikov s končno odpovedjo ledvic, zdravljenih s kronično hemodializo.

Avtorji:
Zbačnik Rok, Gregorič Gašper

Ključne besede:
ledvica - odpoved kronična - zdravljenje, hemodializa, krvni pritisk - merjenje ambulantno, hipertenzija - diagnostika

Citiranje:
Med Razgl. 1998; 37: 323–37.

Prenos PDF >>
© 2024 Društvo Medicinski razgledi | Na vrh strani / To top ↑