MENU
Arhiv številk » 2005 » 4 » | Medicinsko področje » Raziskovalne naloge » Klinična raziskovalna naloga » Medicinsko področje » Predmeti » Oftalmologija »

Analiza topografije papile vidnega živca pri zdravih osebah s Heidelbergovim tomografom mrežnice in z analizatorjem debeline mrežnice

 
Izvleček:

This post is also available in: enEnglish (Angleščina) slSlovenščina

Analiza topografije papile vidnega živca s Heidelbergovim tomografom mrežnice I (HRT) in z analizatorjem debeline mrežnice (RTA) je pomembna za zgodnje odkrivanje in spremlja­nje glavkoma. Namen raziskave je bil pridobiti lastne normativne podatke za topografske parametre papile pri zdravih očeh s HRT in RTA ter preveriti ponovljivost in ujemanje med meritvami s HRT in RTA. 50 zdravih prostovoljcev je opravilo preiskavi obeh oči s HRT in RTA. Za določitev ponovljivosti meritev smo pri 10 preiskovancih obe preiskavi po enem tednu ponovili na levem očesu. Preverili smo statistično značilnost razlik med meritvami s HRT in RTA. Ujemanje med aparatoma smo ocenili z določitvijo mej ujemanja. Ponovljivost meri­tev smo ocenili s koeficientom ponovljivosti in koeficientom korelacije znotraj razreda (ICC). Statistično značilne razlike (p < 0,05) med meritvami s HRT in RTA smo ugotovili za vse para­metre, razen za površino nevroretinskega obroča (NRO) (p = 0,051) in razlike v začrtani meji papile (p = 0,054). Meje ujemanja so bile preširoke in zato klinično pomembne. Koeficient ponovljivosti meritev HRT je bil dober (< 0,10) za vse parametre, razen za površino prečne­ga prereza plasti retinalnih živčnih vlaken (PRŽV) (0,28). Koeficient ponovljivosti meritev z RTA je bil >0,10 za površino ekskavacije (0,15), površino NRO (0,15), največjo globino ekskavacije (0,13), razlike v višini začrtane meje papile (0,11) in površino prečnega prereza PRŽV (0,14). ICC je bil visok (> 90 %) za vse parametre, razen za meritve povprečne debeline PRŽV (89 %) s HRT in razlik v začrtani meji papile (84 %) z RTA. HRT in RTA nista zamenljiva pri klinič­nem delu. Trenutno je HRT bolj uporabna in zanesljiva preiskovalna metoda kot RTA.

Avtorji:
Rekič Andreja

Ključne besede:
retina − anatomija in histologija, tomografija, papila vidnega živca

Citiranje:
Med Razgl. 2005; 44: 397−407.

Prenos PDF >>
© 2023 Društvo Medicinski razgledi | Na vrh strani / To top ↑