MENU
Arhiv številk » 1995 » 1 » | Medicinsko področje » Predmeti » Kirurgija »

Artroskopski pregled poškodovanega kolena s hemartrosom

 
Izvleček:

This post is also available in: enEnglish (Angleščina) slSlovenščina

Namen dela je ugotoviti pogostost sklepnih poškodb pri poškodovanem stabilnem kolenu s hemartrosom. V prospektivno študijo smo vključili 50 bolnikov z akutnim hemartrosom po poškodbi, s klinično stabilnim kolenom, brez rentgensko dokazanega sklepnega zloma. Vklju­čili smo le bolnike brez prejšnje poškodbe obrav­navanega kolena in bolnike brez bolezni strje­vanja krvi. Hemartros smo dokazali z aspiraci­jo. Poškodbe sklepnih struktur smo ugotavljali artroskopsko. Pri 48 bolnikih (96 %) smo ugo­tovili 100 poškodovanih struktur, dva artroskop- ska izvida pa sta bila negativna (4 %). Izolirane poškodbe sklepnih struktur smo našli v 36 %. Najpogosteje poškodovana sta bila prednja križ­na vez (62 %) in medialni meniskus (48 %). Šestnajst poškodovancev (32 %) je imelo izoli­rano ali pridruženo osteohondralno poškodbo. Prisotnost količine krvi v sklepu je znak klinič­no pomembne poškodbe sklepnih struktur. Ar­troskopski pregled je, poleg magnetne reso­nance, najnatančnejša metoda v diagnostiki akutno poškodovanega kolena s hemartrosom. Prednost artroskopije je v tem, da nam hkrati omogoča operativno oskrbo poškodovanih sklep­nih struktur.

Avtorji:
Veselko Matjaž, Tonin Martin

Ključne besede:
kolenske poškodbe, hemartroza, artroskopija

Citiranje:
Med Razgl. 1995; 34: 101–8.

Prenos PDF >>
© 2023 Društvo Medicinski razgledi | Na vrh strani / To top ↑