MENU
Arhiv številk » 2010 » 1 » | Medicinsko področje » Predmeti » Farmakologija in eksperimentalna toksikologija »

Bioterorizem

 
Izvleček:

This post is also available in: English (Angleščina) Slovenščina

Bioterorizem je ogrožanje zdravja prebivalstva z umetno povzročenimi epidemijami bakte­rijskih nalezljivih bolezni, kot so antraks, kuga, kolera, tularemija, bruceloza, botulizem, z ne­katerimi virusnimi povzročitelji, kot so virus črnih koz, virusi hemoragične vročice (ebola, marburg, lassa in machupo), z rikeciozami ali s sistemskimi mikozami. Članek zajema ana­lizo mikrobioloških povzročiteljev, ki so zanimivi za bioterorizem, ter možnosti zagotavljanja učinkovitega preventivnega ukrepanja (preventivni ukrepi v okviru varovanja javnega zdrav­ja, cepljenja, zakonski predpisi o varovanju javnega zdravja in pripravljenosti na bioterorizem) in ukrepanja, ko do bioterorističnih akcij pride: vključitev zdravstvenega sektorja – epidemio­logov, infektologov in mikrobiologov, vseh sil zaščite (enote in službe društev ter drugih nevlad­nih organizacij), gospodarskih družb, zavodov, organizacij, enot, službe in organov civilne zaščite, policije, slovenske vojske. Namen prispevka je oceniti ogroženost zaradi bioterorizma in na podlagi ocene ogroženosti, razpoložljivih sil in sredstev za zaščito predlagati zaščito, reševa­nje in pomoč.

Avtorji:
Pokrajac Tatjana

Ključne besede:
bioterorizem, biološko orožje

Citiranje:
Med Razgl. 2010; 49: 33–41.

Prenos PDF >>
© 2023 Društvo Medicinski razgledi | Na vrh strani / To top ↑