MENU
Arhiv številk » 2008 » 2 » | Medicinsko področje » Predmeti » Družinska medicina »

Bolniki s sočasnimi boleznimi v družinski medicini

 
Izvleček:

This post is also available in: enEnglish (Angleščina) slSlovenščina

Pregledni prispevek obravnava problematiko obravnave bolnikov s sočasno prisotnima vsaj dvema kroničnima boleznima, kar predstavlja definicijo multimorbidnosti. Zaradi staranja populacije in boljše zdravstvene oskrbe je multimorbidnih bolnikov vedno več in v družinski medicini predstavljajo prej pravilo kot izjemo. Multimorbidnost je povezana s slabšo kako­vostjo življenja, psihosocialnimi težavami, pogostejšimi zdravljenji v bolnišnici, pogostejšimi zapleti pri operacijskem zdravljenju, z večjimi stroški zdravljenja ter večjo smrtnostjo. Mul- timorbidni bolniki pogosteje prihajajo v stik z zdravstveno službo, njihova obravnava zahteva več časa, zaradi sočasne prisotnosti različnih bolezenskih stanj pa je pri njihovi obravnavi ome­jena uporaba izsledkov kliničnih raziskav in smernic, ki predpostavljajo, da ima bolnik le eno bolezen. Učinkovita oskrba multimorbidnega bolnika zahteva celosten in k bolniku usmer­jen pristop. Slednje predstavlja eno od prioritet v družinski medicini in postavlja zdravnika družinske medicine, ki je z bolnikom v dolgotrajnem in zaupnem odnosu, na ključno mesto pri obravnavi bolnika s sočasnimi boleznimi in stanji.

Avtorji:
Petek Šter Marija, Švab Igor

Ključne besede:
družinska medicina, sočasne bolezni, kronična bolezen

Citiranje:
Med Razgl. 2008; 47: 205–11.

Prenos PDF >>
© 2023 Društvo Medicinski razgledi | Na vrh strani / To top ↑