MENU
Arhiv številk » 2010 » 3 » | Medicinsko področje » Predmeti » Infekcijske bolezni »

Borelijski limfocitom pri otrocih v Sloveniji – demografske, klinične in laboratorijske značilnosti

 
Izvleček:

This post is also available in: enEnglish (Angleščina) slSlovenščina

IZHODIŠČA. Lymska borelioza je bolezen, ki prizadene številne organske sisteme. Prenaša jo klop, povzroča pa bakterija Borrelia burgdorferi sensu lato. Borelijski limfocitom je klinič­ni znak zgodnje lokalizirane lymske borelioze. METODE. Klinična raziskava je potekala retro­spektivno. Zajela je 45 bolnikov, ki so se zdravili na Kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja v Ljubljani ambulantno in/ali bolnišnično od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2007. Borelijski lim­focitom smo diagnosticirali po kriterijih Centra za kontrolo in preventivo nalezljivih bolez­ni in kliničnih kriterijih za diagnozo lymske borelioze pri otrocih. Osnovne demografske podatke in podatke o poteku bolezni smo dobili s pomočjo vprašalnika. V raziskavi je ostalo 42 bol­nikov, ki so izpolnjevali pogoje za vključitev, od tega 18 deklic in 24 dečkov. REZULTATI. Sred­nja starost bolnikov je bila 5 let. Vbod klopa je imelo 19 % bolnikov. Pri 97,6 % bolnikov je bil borelijski limfocitom solitaren. Serumska borelijska protitelesa so se pojavila pri 38,5 % otrok z borelijskim limfocitomom. Pri enem bolniku smo iz krvi osamili B. burgdorferi sensu stricto. Pri eni bolnici se je poleg borelijskega limfocitoma in erythema migrans sočasno pojavilo tudi vnetje možganskih ovojnic. Trije bolniki z borelijskim limfocitomom so bili zdravljeni bolni­šnično. ZAKLJUČKI. Pri otrocih se borelijski limfocitom pojavlja sezonsko, najpogosteje mese­ca junija. Predilekcijsko mesto je ušesna mečica. Pri večini otrok z borelijskim limfocitomom je začetna bolezen lahka, toda več kot polovica ima pridružene lokalne in/ali splošne teža­ve. Samo pri tretjini otrok z borelijskim limfocitomom je diagnoza lymske borelioze potrje­na. Več kot tretjina otrok ima v krvi prisotna specifična protitelesa proti borelijam lymske borelioze, prisotnost borelij lymske borelioze v krvi pa je zelo redka.

Avtorji:
Vuković Klavdija, Žnidaršič Marta, Arnež Maja

Ključne besede:
borelijski limfocitom, otrok, lymsko boreliozo, kožo, Borrelia burgdorferi sensu lato

Citiranje:
Med Razgl. 2010; 49: 237–46.

Prenos PDF >>
© 2023 Društvo Medicinski razgledi | Na vrh strani / To top ↑