Spoštovani kupci!
Zaradi prenove spletne strani in prehoda na OJS spletna prodaja trenutno ne dela. Prosim, če sporočite, kaj bi radi kupili, na prodaja@medrazgl.si. Dopišite vaše ime in priimek, naslov ter način plačila (s predračunom, ob povzetju ali z gotovino, če prezvamete gradivo v živo v prostorih uredištva v času uradnih ur).
Hvala za razumevanje!
MENU
Arhiv številk » 1992 » 2 » | Medicinsko področje » Predmeti » Mikrobiologija in imunologija » Medicinsko področje » Raziskovalne naloge » Predklinična raziskovalna naloga »

Časovna odvisnost strnjevanja interlevkina 2 in receptorjev za interlevkin 2

 
Izvleček:

This post is also available in: English (Angleščina) Slovenščina

lnterlevkin 2 (IL-2) je limfokin, ki ga sintetizirajo in izločajo limfociti T. Za to sta potrebna dva dražljaja: prvi je antigenski ali mitogenski, drugega pa sproži monokin interlevkin 1 (IL-1). Posledica teh dražljajev je tudi, da se na limfocitih T pojavijo membranski receptorji za IL-2 (mlL-2R). S temi se veže nastajajoči IL-2 in spodbuja razmnoževanje in dozorevanje limfocitov. V limfocitni kulturi se pojavijo tudi topni receptorji za interlevkin 2 (tlL-2R). Ti so manjši od membranskih, vendar še vedno lahko vežejo IL-2. V prvem delu naše raziskave smo proučevali časovno odvisnost koncentracije IL-2 in tIL-2R v limfocitni kulturi. Ugotovili smo, da količina na novo nastalega IL-2 narašča prvih 48 ur, nato pa prične upadati. Koncentracija tIL-2R narašča vseh 72 ur, kolikor je trajal naš poskus, vendar najhitreje v prvih 48 urah. Zdi se, da je nastajanje teh dveh molekul med seboj povezano. Ker vloga tIL-2R še ni znana, smo želeli ugotoviti, ali odstavitev tIL-2R iz limfocitne kulture vpliva na spreminjanje koncentracije IL-2 s časom. Z metodo afinitetne kromatografije smo poskušali odstraniti tIL-2R. Metoda temelji na vezavi tIL-2R na protitelesa, uperjena proti IL-2R, ki so vezana na netopni nosilec. Uspešnost odstranjevanja tIL-2R iz supernatanta smo ugotavljali z encimskoimunskim testom (ELISA), koncentracijo IL-2 v kulturi smo merili z radioimunsko metodo (RIA). V naših poskusih smo uspešno zmanjšali količino tIL-2R v supernatantu kulture, ne glede na začetno koncentracijo. V istih vzorcih smo nato določili količino IL-2. Ugotovili smo, da se je že po prvem posegu koncentracija IL-2 močno zmanjšala in je bila po 24 urah pod mejo občutljivosti metode.

Avtorji:
Kosmina Barbara, Lavrenčič Aleša

Ključne besede:
interlevkin 2, receptorji interlevkin 2

Citiranje:
Med Razgl. 1992; 31: 151–63.
© 2024 Društvo Medicinski razgledi | Na vrh strani / To top ↑