MENU
Arhiv številk » 2005 » 4 » | Medicinsko področje » Predmeti » Ginekologija in porodništvo » Medicinsko področje » Raziskovalne naloge » Klinična raziskovalna naloga »

Dajanje kortikosteroidov ženskam v nosečnostih, ki se končajo s prezgodnjim porodom

 
Izvleček:

This post is also available in: enEnglish (Angleščina) slSlovenščina

Prezgodnji porod z rojstvom nedonošenčka je povezan z neonatalno umrljivostjo, neonatal­no obolevnostjo z dolgotrajnimi zdravstvenimi posledicami in motnjami v nevrološkem razvoju. Dokazano je, da s pravočasnim dajanjem kortikosteroidov vsaj 24 ur pred prezgodnjim porodom zmanjšamo pojav zapletov. V nalogi smo želeli ugotoviti, zakaj je samo 38,6 % prezgodaj rojenih otrok z gestacijsko starostjo od 28.0/7 (28 tednov in 0 dni) do 32.6/7 tedna v Porodni­šnici Ljubljana v letu 2000 dobilo kortikosteroide. Oceniti smo želeli standardne vrednosti (občutljivost, specifičnost, pozitivno in negativno napovedno vrednost) testa za določanje fosforilirane oblike vezavnega proteina za inzulinu podoben rastni dejavnik tipa 1 (phIGFBP-1) iz cervikalnega izločka v napovedi prezgodnjega poroda. Prav tako smo želeli povečati njego­vo uporabo ter priporočiti ukrepe za povečano dajanje kortikosteroidov nosečnicam z visokim tveganjem za prezgodnji porod. Pričakovali smo, da je več kot 38,6 % nosečnic, ki so rodile prezgodaj (od 28.0/7 do 32.6/7 tedna gestacijske starosti), dobilo kortikosteroide, vendar to ni bilo zabeleženo v porodnem zapisniku. Želeli smo določiti orientacijske standardne vredno­sti testa za določanje phIGFBP-1 za porod v dveh tednih po testu. V retrospektivnem delu naloge smo pregledali popise porodnic, ki so rodile prezgodaj (od 22.0/7 do 33.6/7 tedna gesta­cijske starosti) v letu 2000 v Porodnišnici Ljubljana. V popisih bivanja v bolnišnici smo pregledali, koliko jih je dobilo kortikosteroide, ali so jih dobile v več kot 24 urah pred porodom in ali je bilo to pravilno zabeleženo v porodnem zapisniku. V prospektivnem delu smo nosečnicam, ki so bile sprejete v bolnišnico in/ali ambulantno pregledane na Kliničnem oddelku za perinatologijo Ginekološke klinike Kliničnega centra v Ljubljani v obdobju med 12. 3. 2002 in 13. 2. 2003 določili phIGFBP-1. Zajete so bile nosečnice od 22.0/7 do 34.0/7 tedna gestacijske starosti. Štirinajst dni po testu smo ocenjevali njegove standardne vrednosti. Odstotek noseč­nic, ki so dobile kortikosteroide v Porodnišnici Ljubljana leta 2000, je bil še enkrat večji kot kažejo uradni podatki. Pri prezgodnjem porodu od 22.0/7 do 33.6/7 tedna gestacijske starosti je dobilo kortikosteroide 80 % nosečnic in 84,5 % nosečnic, ki so rodile od 28.0/7 do 32.0/7 tedna gestacijske starosti. Za ugotavljanje skupine nosečnic z visokim tveganjem za prezgodnji porod lahko poleg napovednih dejavnikov iz anamneze ter kliničnega pregleda uporabljamo tudi phIGFBP-1. V naši raziskavi na majhnem številu preiskovank so bile standardne vrednosti testa: občutljivost 100 %, specifičnost 59 %, pozitivna napovedna vrednost 15 % in negativna napo­vedna vrednost 100 %. Namesto diagnoze grozeč prezgodnji porod predlagamo natančno opredelitev dejavnikov tveganja za prezgodnji porod ob prvem pregledu v nosečnosti in sproti pozneje v nosečnosti, uporabo phIGFBP-1 zaradi visoke negativne napovedne vrednosti ter dajanje kortikosteroidov, kadar je tveganje za prezgodnji porod visoko.

Avtorji:
Pirih Alenka, Pajtler Ana

Ključne besede:
porod prezgodnji, kortikosteroidi, inzulin − podobni rastni − dejavnik vezalna beljakovina − 1

Citiranje:
Med Razgl. 2005; 44: 409−24.

Prenos PDF >>
© 2023 Društvo Medicinski razgledi | Na vrh strani / To top ↑