MENU
Arhiv številk » 1996 » 1 » | Medicinsko področje » Predmeti » Pediatrija » Medicinsko področje » Predmeti » Psihiatrija »

Depresivnost in anksioznost pri mladostnikih z različnimi duševnimi motnjami

 
Izvleček:

This post is also available in: enEnglish (Angleščina) slSlovenščina

Ocenjevali smo depresivnost in anksioznost 81 mladostnikov, ki so bili sprejeti na Oddelek za mladostnike Centra za mentalno zdravje. Izsledke smo primerjali z 122 mladostniki kontrolne skupine. Iskali smo dejavnike tveganja, ki odločilno vplivajo na depresivnost in anksioznost. Za zbiranje podatkov smo uporabili usmerjeni klinični intervju in psihološka testa za merjenje depresivnosti (angl. Beck Depression Inventory, BDI) in anksioznosti (angl. State and Trait Anxiety Inventory, STAI). Samomorilno vedenje je pri mladostnikih značilno povezano z večjo depresivnostjo. Tudi negativna samopodoba se povezuje z večjo depresivnostjo in anksioznostjo. Odvisnost od alkohola pri enemu od staršev pomembno povečuje razvoj depresivnosti pri mladostniku, medtem ko tega vpliva pri duševni bolezni pri družinskem članu nismo potrdili. Zaščitni dejavnik pred depresivnostjo so družine z večjim številom otrok. Glede na odpustne diagnoze smo najvišjo depresivnost ugotovili pri mladostnikih z vedenjskimi motnjami, nasprotno pa smo pri mladostnikih, ob sprejemu ocenjenih za depresivne, izmerili najmanjšo depresivnost. Oba uporabljena testa, posebno STAI, imata omejeno vrednost pri ločevanju depresije od ostalih nepsihotičnih motenj. Najpomembnejši rezultat naše raziskave je ugotovitev visoke depresivnosti pri mladostnikih z vedenjskimi motnjami, ki nas je presenetila. To odpira nova vprašanja v kliničnem delu z motenimi mladostniki.

Avtorji:
Groleger Urban, Strah-Trotovšek Darija, Tomori Marija

Ključne besede:
depresivne motnje, anksiozne motnje, adolescenca

Citiranje:
Med Razgl. 1996; 35: 113–23.

Prenos PDF >>
© 2023 Društvo Medicinski razgledi | Na vrh strani / To top ↑