MENU
Arhiv številk » 2009 » 1-2 » | Medicinsko področje » Predmeti » Toksikologija »

Diagnostika in zdravljenje zastrupitev z organskimi topili

 
Izvleček:

This post is also available in: enEnglish (Angleščina) slSlovenščina

Organska topila so po svoji kemični sestavi zelo heterogena skupina kemikalij in se običajno uporabljajo v obliki zmesi. Pogosto vsebujejo tudi toksične nečistoče ali dodatke. Toksičnost topila je odvisna od vrste in njegove sestave ter od načina in časa izpostavljenosti. Pri obrav­navi bolnika oziroma oceni resnosti stanja moramo poleg toksikoloških lastnosti topila upo­števati tudi njegove fizikalne lastnosti. Diagnozo zastrupitve postavimo na podlagi anamnestičnih podatkov, kliničnega pregleda in osnovnih laboratorijskih preiskav. V primeru zaužitja topila moramo vedno oceniti, ali bolnika bolj ogroža možna aspiracija ali pa sistem­ska toksičnost topila. Na osnovi te ocene se tudi odločamo glede indikacije in načina dekon­taminacije prebavne cevi. V večini primerov je zdravljenje simptomatsko. V prispevku so podana tudi priporočila o triaži bolnikov oziroma mestu zdravljenja oseb, izpostavljenih organskim topilom.

Avtorji:
Jamšek Marija, Šarc Lucija

Ključne besede:
ogljikovodiki - zastrupitev, topila

Citiranje:
Med Razgl. 2009; 48: 129–36.

Prenos PDF >>
© 2023 Društvo Medicinski razgledi | Na vrh strani / To top ↑