Spoštovani!
Sporočamo, da bo nakupovanje izdelkov Medicinskih razgledov zaradi odsotnosti urednikov v poletnih mesecih (predvsem julija) omejeno. Vljudno vas naprošamo, da morebitna vprašanja in želje naslovite neposredno na prodaja@medrazgl.si ali info@medrazgl.si.
Zahvaljujemo se vam za razumevanje.
MENU
Arhiv številk » 1999 » 4 » | Medicinsko področje » Predmeti » Kirurgija »

Diagnostika topih poškodb trebuha

 
Izvleček:

This post is also available in: enEnglish (Angleščina) slSlovenščina

Sodobna travmatologija uporablja toč­kovne sisteme, s katerimi spremljamo uspešnost zdravljenja. Kirurgi uporabljajo različne diagnostič­ne metode za diagnostiko topih poškodb trebuha, njihov izbor je pogojen s stopnjo splošne priza­detosti hudo poškodovanega bolnika. 99 hudo poškodovanih bolnikov, zajetih v triletnem vode­nju Protokola za hudo poškodovane Društva travmatologov Slovenije, je bilo laparotomiranih zaradi tope poškodbe trebuha. Z retrogradno analizo so proučili vpliv teže poškodb, opredelje­ne z Revised trauma score (RTS) in Injury severity score (ISS), na način, kako je bila topa poškod­ba trebuha diagnosticirana pred laparotomijo. Povprečna vrednost ISS je bila pri bolnikih s po­zitivnim ultrazvočnim izvidom statistično značilno nižja kot pri bolnikih s pozitivnim diagnostičnim izpiranjem potrebušnice (p <0,003). Poprečna vrednost RTS pri bolnikih s pozitivno ultrazvočno preiskavo trebuha je bila statistično značilno višja od vrednosti pri bolnikih s pozitivnim diag­nostičnim izpiranjem trebušne votline (p <0,02). Pri hudo prizadetih hudih poškodovancih so se kirurgi zaradi časovne stiske odločali za diagno­stično izpiranje trebušne votline, ki jo je moč izvesti hkrati z reanimacijskim postopkom. Pri manj prizadetih bolnikih so klinično sumljivo topo poškodbo trebuha diagnosticirali z ultrazvokom.

Avtorji:
Komadina Radko, Smrkolj Vladimir, Brilej Drago

Ključne besede:
trebuh poškodbe - diagnostika - ultrasonografija, poškodbe, tope, poškodba, točkovanje, laparotomija

Citiranje:
Med Razgl. 1999; 38:603–9.

Prenos PDF >>
© 2023 Društvo Medicinski razgledi | Na vrh strani / To top ↑