Spoštovani kupci!
Zaradi prenove spletne strani in prehoda na OJS spletna prodaja trenutno ne dela. Prosim, če sporočite, kaj bi radi kupili, na prodaja@medrazgl.si. Dopišite vaše ime in priimek, naslov ter način plačila (s predračunom, ob povzetju ali z gotovino, če prezvamete gradivo v živo v prostorih uredištva v času uradnih ur).
Hvala za razumevanje!
MENU
Arhiv številk » 2015 » 2 » | Medicinsko področje » Predmeti » Ortopedija »

Dolgoročni klinični izid rekonstrukcije proksimalne stegnenice s kolčno endoprotezo Kent Hip

 
Izvleček:

This post is also available in: English (Angleščina) Slovenščina

IZHODIŠČA. Rekonstrukcija proksimalne stegnenice po odstranitvi kostnine (zaradi omajanja, zloma, kostnih tumorjev) je velik izziv za ortopedsko kirurgijo. Ena od možnih rešitev je kolčna endoproteza Kent Hip, ki se uporablja že 25 let, vendar v literaturi obstajajo zgolj poročila o njenih kratkoročnih kliničnih rezultatih, večinoma do 5let. S klinično retroprospektivno raziskavo smo želeli proučiti dolgoročne klinične rezultate rekonstrukcije proksimalne stegnenice z endoprotezo Kent Hip v primerjavi s primarnimi endoprotezami
kolkov. METODE. Preučili smo serijo 42 zaporednih bolnikov, pri katerih je bila v letih 2001–2007 vstavljena endoproteza Kent Hip. Kontrolno skupino je tvorilo 60 primerljivih bolnikov. Analiza demografskih podatkov (starost, spol in indeks telesne mase) med primerljivima skupinama ni pokazala statistično pomembnih razlik (p ≥ 0,05). Vseh 42 pacientov študijske skupine smo glede na dolžino spremljanja razdelili v podskupine s perioperativnim spremljanjem do 6 mesecev, s kratkoročnim spremljanjem do 5 let in dolgoročnim
spremljanjem več kot 5let. REZULTATI. V času analiziranja podatkov je bilo 15 operirancev pokojnih, 9 pacientov z izgubljenim sledenjem in 18 še živečih pacientov. Delež preživetja endoprotez Kent Hip in dolgoročni klinični status po 10 letih je bil v primerjavi s primarnimi endoprotezami pomembno nižji (p=0,03). Povprečni čas spremljanja endoproteze Kent Hip v naši raziskavi je 10,1 leta, kar je dvakrat več od dosedanjih podatkov v strokovni literaturi. Ženski spol (p = 0,02) in višja starost ob operaciji (p = 0,03) sta statistično
pomembno povezana z višjo, tj. klinično slabšo, vrednostjo lestvice WOMAC®. ZAKLJUČKI. Bolniki imajo po vstavitvi revizijsko-tumorske endoproteze večje tveganje za pooperativne zaplete kot po vstavitvi primarne endoproteze. Endoproteza Kent Hip ima pri starejših in manj pokretnih pacientih dolgoročno slabše rezultate kot pri aktivnih, mlajših pacientih.

Avtorji:
Črep Matjaž, Kralj Marko, Smrke Dragica Maja, Mavčič Blaž

Ključne besede:
kolčna endoproteza, Kent Hip, rekonstrukcija

Citiranje:
Med Razgl. 2015; 54 (2): 175–90.

Prenos PDF >>
© 2024 Društvo Medicinski razgledi | Na vrh strani / To top ↑