Spoštovani!
Sporočamo, da bo nakupovanje izdelkov Medicinskih razgledov zaradi odsotnosti urednikov v poletnih mesecih (predvsem julija) omejeno. Vljudno vas naprošamo, da morebitna vprašanja in želje naslovite neposredno na prodaja@medrazgl.si ali info@medrazgl.si.
Zahvaljujemo se vam za razumevanje.
MENU
Arhiv številk » 2002 » 1 » | Medicinsko področje » Raziskovalne naloge » Klinična raziskovalna naloga » Medicinsko področje » Predmeti » Ortopedija »

Določanje najugodnejše geometrije okolčja pri rekonstrukciji zlomov stegneničnega vratu

 
Izvleček:

This post is also available in: enEnglish (Angleščina) slSlovenščina

Za oceno biomehanskega statusa kolka po vstavitvi kolčne endoproteze se v klinični praksi uporablja tudi matematični model, s katerim je mogoče oceniti spremembe velikosti in sme­ri kolčne sklepne sile ter moč kolčnih abduktorjev pri različnih položajih velikega trohantra glede na center kolčne glavice. V naši raziskavi smo poizkušali ugotoviti, ali uporaba mate­matičnega modela za določanje kolčne sklepne sile v položaju stoje na eni nogi ustrezno opiše klinične razmere v kolčnem sklepu po operacijskem posegu. V raziskavo smo vključili 71 bol­nikov s povprečno starostjo 73 let, ki so bili na Kliničnem oddelku za travmatologijo KC v Ljubljani operirani zaradi medialnega zloma stegneničnega vratu v zadnjih desetih letih. Devetinštiridesetim bolnikom so vstavili dvosklepno delno endoprotezo in 22 bolnikom total­no endoprotezo. Bolnike smo ponovno pregledali v poprečju štiri leta po poškodbi. Ob pregledu smo naredili klinično oceno kolka in analizo rentgenskega posnetka cele medenice in obeh kolkov. S pomočjo računalniškega sistema za digitalizacijo rentgenskih posnetkov smo oce­nili vrednosti premika velikega trohantra operiranega kolka glede na stanje pred poškodbo. Klinično oceno kolka smo naredili s pomočjo Harrisove ocenjevalne lestvice. Dobljeni rezul­tati nakazujejo povezavo med biomehanskim statusom kolka in klinično oceno kolka po Harrisu pri bolnikih z vgrajeno dvosklepno delno endoprotezo. Ocena kolka po Harrisu se z lateral­nim premikom velikega trohantra veča, z medialnim pa manjša (r = 0,25). Nismo ugotovili povezave med klinično oceno kolka po Harrisu in premikom velikega trohantra v navpični smeri. Izboljšali smo metodo za določanje geometrijskih parametrov okolčja tako, da smo natanč­no določili povečavo za vsakega bolnika.

Avtorji:
Kocjančič Boštjan, Kersnič Boštjan

Ključne besede:
stegnenica vrat zlomi, kolčna proteza, biomehanika, kolk − radiografija

Citiranje:
Med Razgl. 2002; 40: 13−25.

Prenos PDF >>
© 2023 Društvo Medicinski razgledi | Na vrh strani / To top ↑