MENU
Arhiv številk » 2011 » 4 » | Medicinsko področje » Predmeti » Zgodovina medicine »

Dr. Ivan Oražen (1869-1921)

 
Izvleček:

This post is also available in: enEnglish (Angleščina) slSlovenščina

Življenje in delo slovenskega zdravnika in politika dr. Ivana Oražna (1869-1921) je tesno pove­zano z dobo, v kateri je živel. Nezakonski stan ga je zaznamoval in spremljal z revščino sko­zi vso mladost, s poroko v ljubljansko pivovarniško družino Auer pa je postal premožen, a je ostal zvest svojim načelom, domoljuben in se je boril proti avstro-ogrski monarhiji, sprva kot vodja slovenskih sokolov, kasneje tudi jugoslovanskih. Zastopal je idejo enakopravne pove­zanosti Južnih Slovanov, Slovencev, Hrvatov in Srbov, a je kmalu spoznal hegemonistične tež­nje Srbov. Kot zdravnik je delal sprva v ljubljanski bolnišnici, nato pa v zasebni praksi in med balkansko vojno leta 1912 tudi v bolnišnici v Nišu, o čemer je objavil spomine. Bil je tudi ljub­ljanski mestni svetnik in se je med drugim boril tudi za zdravstvo in zdravništvo. To uspe­šno delo ga je po prvi svetovni vojni pripeljalo do mesta prvega predsednika pokrajinskega zdravstvenega sveta za Slovenijo in Istro. Bil je borec za prvo medicinsko fakulteto pri Slo­vencih. Številna razočaranja v politiki, žalost zaradi smrti jetične žene Evgenije, pogrešanje potomcev in drugo so prispevali k njegovi odločitvi za samomor. Ker pa je želel porajajoči se slovenski inteligenci, predvsem študentom medicine in tistim, ki so bili nezakonskega stanu, lažjega življenja, je zapustil veliko imetje, ki ga je nasledil po družini Auer, ki ni imela potom­cev, v skrbno spisani oporoki Medicinski fakulteti. Od leta 1925 je v Oražnovih domovih v Ljub­ljani brezplačno bivalo okoli 850 slušateljev ljubljanske univerze. Njegovo dobrotništvo je podobno Knafljevemu na Dunaju.

Avtorji:
Zupanič Slavec Zvonka

Ključne besede:
Ivan Oražen, Oražnov dom, zdravnik, politik, dobrotnik, oporoka, Medicinska fakulteta v Ljubljani, zgodovina

Citiranje:
Med Razgl. 2011; 50: 477–89.

Prenos PDF >>
© 2023 Društvo Medicinski razgledi | Na vrh strani / To top ↑