MENU
Arhiv številk » 2010 » 2 » | Medicinsko področje » Predmeti » Dentalna medicina » Medicinsko področje » Raziskovalne naloge » Klinična raziskovalna naloga »

Elektrognatografska ocena površine in časa žvečnega cikla pri otrocih v obdobju mlečnega in zgodnjega menjalnega zobovja

 
Izvleček:

This post is also available in: enEnglish (Angleščina) slSlovenščina

IZHODIŠČA. Žvečenje je ciklično gibanje spodnje čeljustnice, ki s pomočjo pripadajočih živ­cev, mišic in mehkih tkiv v ustni votlini na funkcionalnih zobnih površinah pripravlja bolus pred požiranjem. Rast in razvoj orofacialnega področja pri otroku pomembno vplivata na spre­membe žvečnega cikla. Čas in površina žvečnega cikla pri odraslem sta precej drugačna kot pri otroku. Cilj raziskave je opredeliti žvečenje pri otrocih v različnih obdobjih otrokove rasti in razvoja. METODE. V raziskavo smo vključili 31 otrok (17 dečkov, 14 deklic), starih od 4 do 6 let (povprečno 5,42 let), v obdobju mlečnega zobovja. Meritve smo ponovili čez leto in pol po izrasti prvih stalnih kočnikov pri istih preiskovancih, starih od 5,5 do 7,5 let (povpreč­no 6,92 let). Žvečenje smo merili z elektrognatografsko napravo Sirognatograf (Siemens, Nem­čija). Za zbiranje in analizo podatkov žvečenja smo uporabili programski paket COSIG II. Gibanje mandibule smo opazovali v frontalni in sagitalni ravnini. Merili in analizirali smo oblikovne in časovne parametre žvečnih ciklov. REZULTATI. V frontalni ravnini se površina povpreč­nega žvečnega cikla poveča z 21,92 mm2 na 33,68 mm2. V sagitalni ravnini se površina žveč­nih ciklov poveča s 3,08 mm2 na 9,53 mm2. Povprečni čas odpiranja pri posameznem žvečnem ciklu se podaljša ob izrasti prvih stalnih kočnikov (z 0,21 s na 0,28 s), zato se podaljša tudi časovni potek celotnega žvečnega cikla (z 0,6 s na 0,7 s). ZAKLJUČKI. Dobljeni rezultati potr­jujejo našo hipotezo, da prvi dvig griza z izrastjo prvih stalnih kočnikov v veliki meri vpliva na spremembe žvečnega cikla. V obdobju menjalnega zobovja se poveča površina žvečnega cikla v frontalni in sagitalni ravnini, podaljša se čas odpiranja ust, kar vpliva na skupno časov­no komponento žvečnega cikla.

Avtorji:
Vehovec Eva, Kopač Igor

Ključne besede:
elektrognatografska naprava, žvečni cikel, otroci

Citiranje:
Med Razgl. 2010; 49: 127–35.

Prenos PDF >>
© 2023 Društvo Medicinski razgledi | Na vrh strani / To top ↑