MENU
Arhiv številk » 2006 » 1 » | Medicinsko področje » Predmeti » Biologija celice » Medicinsko področje » Predmeti » Onkologija » Medicinsko področje » Raziskovalne naloge » Predklinična raziskovalna naloga »

Fluidnost eritrocitnih membran pri rakavih bolnikih − študija z elektronsko paramagnetno resonanco

 
Izvleček:

This post is also available in: enEnglish (Angleščina) slSlovenščina

Izhodišče: Porabnostna hipoholesterolemija je na račun hitro delečih se rakavih celic pri bolnikih z rakom pogost in pričakovan pojav. Rakave celice imajo povečano fluidnost plazemskih membran zaradi znižane koncentracije holesterola. Eritrociti so celice brez možnosti lastne sinteze lipidov. Spremembe koncentracije serumskih lipidov se lahko kažejo v lipidni sesta­vi membrane eritrocita in posledično v fluidnosti membrane. Namen: Primerjava fluidnosti membran eritrocitov pri rakavih bolnikih in pri zdravih kon­trolah v odvisnosti od koncentracije serumskih lipidov, vrste, stadija raka in starosti. Hipoteza: Membrane eritrocitov rakavih bolnikov imajo zaradi pričakovane hipoholesterolemije povečano fluidnost. Metode: Vključenih je bilo 49 rakavih bolnikov in 25 zdravih kontrol. Fluidnost membran izoliranih eritrocitov smo proučevali z elektronsko paramagnetno resonanco. V membrano smo vgradili spinski označevalec, ki posreduje informacije o fluidnosti membrane v nepo­sredni okolici, kar smo kasneje razbrali iz spektrov. Da bi dodatno dokazali povezavo med vgradnjo holesterola v membrano in fluidnostjo, smo vzorcem eritrocitov zdravih kontrol doda­li holesterol in merili posledično spremembo fluidnosti. Rezultati: Bolniki z rakom v primerjavi z zdravimi kontrolami nimajo povečane fluidno­sti membran eritrocitov, v serumu pa imajo pomembno manjše vrednosti serumskih lipidov. Fluidnost membran eritrocitov se premosorazmerno povečuje z večanjem vrednosti holeste­rola v serumu. Dodatek holesterola (0,5 M) eritrocitom v poskusu in vitro pomembno zviša koncentracijo holesterola v eritrocitnih membranah in pa tudi fluidnost teh membran. Zaključek: Presenetljiv rezultat, da hipoholesterolemija ne povzroči večje fluidnosti mem­bran eritrocitov, smo razložili z obstojem membranskih domen in pa spremenjenih metabolnih mehanizmov pri rakavih bolnikih. Metoda ni klinično uporabna, primerna pa je za nadalj­nje bazične raziskave eritrocitnih membran zaradi dobre korelacije le-teh s spremembami serumskih lipidov. Poleg lipidov v plazmi bi bilo treba z biokemičnimi postopki meriti tudi dejansko koncentracijo holesterola v eritrocitni membrani.

Avtorji:
Živec Katarina, Ziherl Kristina

Ključne besede:
rakavi bolniki, serumski lipidi, elektronska paramagnetna resonanca, fluidnost plazemskih membran, membranske domene, eritrociti

Citiranje:
Med Razgl. 2006; 45: 3−19.

Prenos PDF >>
© 2023 Društvo Medicinski razgledi | Na vrh strani / To top ↑