Spoštovani!
Sporočamo, da bo nakupovanje izdelkov Medicinskih razgledov zaradi odsotnosti urednikov v poletnih mesecih omejeno. Vljudno vas naprošamo, da morebitna vprašanja in želje naslovite neposredno na na prodaja@medrazgl.si ali na info@medrazgl.si. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.
MENU
Arhiv številk » 1992 » 1 » | Medicinsko področje » Predmeti » Anesteziologija » Medicinsko področje » Raziskovalne naloge » Klinična raziskovalna naloga »

Glavobol po subarahnoidni regionalni anasteziji

 
Izvleček:

This post is also available in: English (Angleščina) Slovenščina

Glavobol po punkciji dure je najpogostejši zaplet subarahnoidne regionalne anestezije. Na pogostnost pojavljanja vplivajo starost in spol bolnikov, velikost (premer) punkcijske igle in številni drugi dejavniki, o vplivu katerih pa v tuji literaturi najdemo nasprotujoče si trditve. V najini raziskavi sva hoteli ugotoviti, kakšna je pogostnost glavobolov po punkciji dure na Inštitutu za anesteziologijo Kliničnega centra v Ljubljani, kako nanjo vplivata spol in starost bolnikov in kateri zapleti subarahnoidne anestezije se še pojavljajo. Anketirali sva 300 bolnikov, ki so predoperativno prejeli subarahnoidno anestezijo in so se zdravili na travmatološki, ortopedski ali urološki kliniki. Osnovne podatke o bolnikih sva zbrali iz njihovih anestezijskih listov. Ugotovili sva, da je pogostnost vseh glavobolov po punkciji dure 5,3%, da pa se na posameznih klinikah zelo spreminja (1,8% na ortopedski kliniki, 3,4% na urološki kliniki in 9,2% na travmatološki kliniki). V primerjavi s podatki iz literature je delež glavobolov majhen, kar pripisujeva precej veliki povprečni starosti anketiranih v najini raziskavi, saj je znano, da se glavobol po punkciji dure pojavlja tem redkeje, čim starejši so bolniki. Ugotovili pa sva statistično pomembno razliko (hikvadrat test, p < 0,01) v pogostnosti glavobola med bolniki mlajšimi od 40 let ter bolniki starejšimi od 40 let, in to pri obeh spolih. Glavobol je imelo več moških kot žensk, vendar nisva ugotovili statistično pomembne razlike v pogostnosti pojavljanja glavobola po punkciji dure pri obeh spolih. Od ostalih zapletov subarahnoidne anestezije so se najpogosteje pojavljali zastoj urina (v 4,6%) ter bruhanje (v 1%) in/ali šumenje v ušesih (v 1 %), ki sta bila pridružena glavobolu.

Avtorji:
Ličar Nataša, Novak Barbka

Ključne besede:
anestezija prevodna - škodljivi učinki, glavobol, subarahnoidni prostor

Citiranje:
Med Razgl. 1991; 31: 23–37.
© 2024 Društvo Medicinski razgledi | Na vrh strani / To top ↑