MENU
Arhiv številk » 2010 » 4 » | Medicinsko področje » Predmeti » Infekcijske bolezni » Medicinsko področje » Predmeti » Patologija »

Helicobacter pylori in z njim povezane bolezni

 
Izvleček:

This post is also available in: enEnglish (Angleščina) slSlovenščina

Pred nekaj več kot dvajsetimi leti sta Barry Marshal in Robin Warren iz želodca človeka izo­lirala spiralno bakterijo Helicobacter pylori in za svoje odkritje leta 2005 prejela Nobelovo nagra­do za področje fiziologije in medicine. Danes okužba s Helicobacter pylori velja za povzročitelja najpogostejše oblike kroničnega gastritisa, saj je okuženih več kot 50 % svetovnega prebival­stva, okuženost pa je povezana z nižjim socialno-ekonomskim statusom. Okužba običajno, če ni zdravljena, vztraja vse življenje, a je kar pri 80 % asimptomatska. Morfološko je gastri­tis, ki ga povzroča Helicobacter pylori, kronični aktivni gastritis, kar pomeni kombinacijo infil­tracije lamine proprije s plazmatkami in limfociti ter infiltracijo vratov žlez z nevtrofilnimi granulociti. Limfociti v lamini propriji lahko tvorijo limfatične folikle, kar daje endoskopsko značilen nodularni videz sluznice. Okoli 10–20 % okuženih razvije ulkusno bolezen želodca ali dvanajstnika. Kronično vnetje želodčne sluznice, povzročeno z bakterijo Helicobacter pylo­ri, vodi v nastanek multifokalnega atrofičnega gastritisa in intestinalne metaplazije, histološ­kih sprememb, ki veljajo za predhodne spremembe intestinalnega tipa adenokarcinoma želodca. Svetovna zdravstvena organizacija zato uvršča bakterijo Helicobacter pylori med karcinoge­ne 1. razreda. Prav tako je večina primarnih MALT limfomov želodca povezana z okužbo z bak­terijo Helicobacter pylori. Diagnozo Helicobacter pylori gastritisa lahko postavimo iz vzorcev sluznice, odvzetih ob endoskopski preiskavi (histološki pregled prizadete sluznice, hitri ureazni test, kultivacija bakterij, dokaz bakterij s dokaz bakterij s polimerazno verižno reakcijo (PCR)) ali pa s pomočjo neinvazivnih metod (dihalni ureazni test, serološke preiskave). Za zdravlje­nje uporabljamo kombinacijo zaviralcev protonske črpalke in več vrst antibiotikov. Zaradi poja­va odpornosti bakterije na antibiotike pa se v zadnjem času znanstveniki intenzivno ukvarjajo z razvojem cepiva, ki bi preprečilo okužbo z bakterijo Helicobacter pylori.

Avtorji:
Jeruc Jera

Ključne besede:
Helicobacter pylori, gastritis, ulkusna bolezen, karcinom želodca, histološka diagnoza

Citiranje:
Med Razgl. 2010; 49: 433–43.

Prenos PDF >>
© 2023 Društvo Medicinski razgledi | Na vrh strani / To top ↑